Faggrupper

I EnviNa er der en række faggrupper, hvor det er muligt at udveksle viden og erfaring med ligesindede.

Som medlem af EnviNa, kan du melde dig ind i den eller de faggrupper som dækker dit/dine arbejdsområder og dermed indsamle og udveksle erfaringer og viden, for at optimere og udvikle arbejdsmetoder, deltage i erfra møder med mere.

På nuværende tidspunkt findes nedenstående faggrupper.

Fagområde Affald
Ø Affaldsplanlægning og håndtering
Ø Affald til jord

Fagområde Biogas

Fagområde Grundvand
Ø Grundvand og drikkevand

Fagområde Industri
Ø Luftforurening
Ø Miljøtilsyn
Ø Risiko
Ø Støj

Fagområde International
Ø Internationalt arbejde

Fagområde Jord
Ø Jord- og Grundvandsforurening

Fagområde Landbrug
Ø Landbrug

Fagområde Ledelse
Ø Ledelsessystemer og Kvalitetsstyring

Fagområde Natur
Ø Fredninger
Ø LIFE+/Natura 2000
Ø Natur

Fagområde Planlægning
Ø Jordvarmeanlæg
Ø Kommuneplanlægning
Ø Råstoffer
Ø Vandplaner

Fagområde Rotter
Ø Rottebekæmpelse

Fagområde Spildevand

Ø Spildevand - Vest (incl. i det åbne land)
Ø Spildevand - Øst

Fagområde Tværfaglig
Ø Borgerinddragelse
Ø Grønt Råd
Ø Miljøklagesager
Ø Klimatilpasning
Ø Miljøvagt
Ø VVM

Fagområde Vandløb
Ø Vandløb
Ø Vandløb, Dambrug
Ø Vandløb, Regulativer
Ø Vandløb, Sørestaurering

Faggrupperne er at finde på intranettet og er kun for medlemmer.