Mission

Mission

EnviNa er en forening, der udbyder kurser, temadage, årsmøder og netværksaktiviteter for offentligt ansatte miljø-, plan-  og naturmedarbejdere. Et højt fagligt niveau er i fokus i forhold til medlemmernes behov. Foreningens medlemmer er drivkraften gennem frivilligt arbejde.

EnviNa vil således medvirke til at sikre, at vores medlemmer er klædt godt på til at løse den mangfoldighed af opgaver, de møder i hverdagen. EnviNa vil arbejde for, at det offentlige Danmarks indsats på miljø-, plan-  og naturområdet er respekteret for og kendetegnet ved høj faglighed, god service og helhedstænkning.

 

Vision

Det er EnviNas mål at blive kendt af alle potentielle medlemmer og interessenter inden for miljø-, plan-  og naturområdet. Foreningen vil være kendt i offentligheden gennem relevante medier. Vi vil oparbejde et netværk og en videnbank som understøtter, at foreningens medlemmer er førende sparringspartnere indenfor fagligt og administrativt indhold i love og lovændringer.

EnviNa vil være en markant  udbyder og organisator af kurser, temadage og netværk for vores medlemmer og andre interessenter.

Foreningen vil være en vigtig samarbejdspart for KTC, Danske Regioner, Staten og KL, samt ligesindede foreninger.

Vi vil arbejde for en stærkere profil, så foreningens samlede arbejde også gør en forskel internationalt. Foreningen vil bidrage til faglig indflydelse på udformningen og udmøntningen af EU-regler.