Bassinvand

Velkommen til vores nye faggruppe "Bassinvand".
Tilmeld jer endelig som medlem af faggruppen, så vi kan få gang i netværket.

Der er svømmebadsanlæg (private og offentlige) i stort set alle kommuner.
Antal, typer og størrelse varierer meget og godkendelser og tilsyn med disse er lidt af en nichebeskæftigelse i de enkelte tekniske forvaltninger.
Dette betyder også, at ansvaret for bassinvand ligger meget forskelligt fordelt i de enkelte kommuner.
I Region Sjælland er de bassinvandsansvarlige f.eks. fordelt indenfor mindst 4 forskellige fagområder;  Spildevand, Industri, Grundvand og drikkevand samt Kyst og badevand.
Badevand og Bassinvand er ikke nødvendigvis samme ansvarsområde.
Bassinvandsgruppen giver alle bassinvandsmedarbejdere, uanset hvilket fagområde de ellers arbejder under, et fælles forum til at netværke, drøfte opståede problemstillinger, udveksle skabeloner til tilladelser osv. osv.

Et nylig og verserende problemstilling, er at der pga. energikrisen opstået et behov for større energibesparelser på svømmebadsanlæg.
Der er mulighed for bl.a. dispensationer for cirkuleringstiden i bassinerne i bekendtgørelsen og beskrivelse heraf i vejledningen, men in
en reel brugsanvisning eller konkret hjælp til rammer og vilkår i en sådan dispensation.
Nogle kommuner er under stort pres for at udfærdige disse dispensationer da flere anlæg (især private) er lukningstruede.

Envinas bassinvandgruppe giver den enkelte sagsbehandler mulighed for sparring med erfarne kollegaer på tværs af landet

 Mette Godsk Büker fra Køge Kommune er faggruppekoordinator for denne faggruppe.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev