Afviklede kurser

30. - 31. maj 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Natur- og Miljøkonferencen 2023

Vi ses igen d. 30. og 31. maj 2023 i Kolding til endnu en forrygende konference. TILMELD DIG PÅ www.naturogmiljoe.dk - DU HAR IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE DIG PÅ ENVINAS HJEMMESIDE. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk for information om rød tråd, emner, afholdelsessted, tilmelding mm.
24. - 25. maj 2023
Natur

Vurdering af flagermus

At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
04. maj 2023
Grund- og Drikkevand

Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværksfolk

SKYND DIG OG TILMELD DIG - SIDSTE TILMELDINGDAG ER DEN 30. MARTS 2023 Fagligt samarbejde og sparring eller fejlfinding? Der er stor forskel på hvordan et kommunalt tilsyn opleves - både fra sagsbehandlerens og fra den driftsansvarliges øjne. Hvordan får man det bedste ud af tilsynet, som i sidste ende skal sikre den gode drikkevandskvalitet? Deltag på dette kursus og bliv klædt på til det gode tilsyn.
27. april 2023
Jord- og Grundvandsforurening

JAGG 2.1 grundkursus

Formålet med kurset er at få en forståelse for JAGG 2.1 programmets opbygning, så grundlæggende risikoberegninger kan foretages
25. april 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Webinar om omkostningsbekendtgørelsen

Webinar om omkostningsbekendtgørelsen ved fuldmægtig Torsten Duer fra Energistyrelsen. Du bringes lidt tættere på de dokumentationskrav, som spildevandsselskaberne skal leve op til, når de laver klimatilpasningsprojekter og øvrige projekter sammen med andre parter, såsom kommunerne. Hør bl.a. mere om intentionerne med dokumentationskravene og snittet mellem nødvendige omkostninger for spildevandsselskaberne. Ikke mindst hvad andre parter skal betale ved fælles projekter.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev