Dambrug

Velkommen til vores nye faggruppe "Dambrug".
Tilmeld jer endelig som medlem af faggruppen, så vi kan få gang i netværket.

Johannes Lomborg og Anders Nørskov Stidsen er faggruppekoordinatorer for denne faggruppe.

Faggruppens formål:

  1. At indsamle, formidle og udveksle erfaringer og viden indenfor dambrugs-relaterede arbejdsområder i den offentlige forvaltning. 
  2. At styrke fagområdet, så der opnås en høj kvalitet i sagsbehandling og opgaveløsning, også tværfagligt gennem kursusaktiviteter, temamøder, erfaudveksling og debatfora.
  3. At skabe gode betingelser og rammer for administration af dambrug i den offentlige forvaltning.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev