Kursusoversigt

13. oktober 2022
Rotter

Temadag om rotter

På temamødet vil der være fokus på resistensproblematik, tilsyn med sikringsfirmaer, nyt fra Miljøstyrelsen. Samtidig vil der være rig mulighed for erfaudveksling og netværke.
26. oktober 2022
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset eller tag dem med på kurset.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev