Kursusoversigt

14. - 15. juni 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Urter, Græsser og Star

At sætte deltageren i stand til at identificere de 40-50 mest almindelige og naturkarakteristiske Urter og Graminoide planter i vegetativ tilstand uden brug af litteratur og gøre deltageren fortrolig med forskellig bestemmelses-litteratur. At kursisten opnår større effektivitet ved gennemførelse af besigtigelser.
22. juni 2023
Tværfaglig3 faggrupper

Hvordan opnår vi målopfyldelse for vandplanter?

Over hele Danmark bliver der restaureret vandløb i dag i et omfang som aldrig før, men vi må konstatere at vi endnu ikke ser de alle vandløbsplanter og kantplanter som hører til et naturligt vandløbshabitat vende tilbage af sig selv. Hvordan får vi et vandløbshabitat, der fungerer i forhold til at opnå hhv. målopfyldelse/gunstig bevaringsstatus for vandplanter? Med ophæng i vandramme- og habitatdirektivet sætter vi fokus på, hvilke muligheder og begrænsninger, der er for at skabe vandløbshabitater, som kan opnå målopfyldelse/gunstig bevaringsstatus for vandplanter. Vi kigger på, hvilke...
28. - 29. august 2023
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I GRUDVANDSSEMINAR 2023 DEN 28.-29. AUGUST 2023. DANVA og EnviNa afholder igen i år et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. Årets temaer bliver...
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev