Kursusoversigt

28. - 29. februar 2024
Landbrug

Intro til nye landbrugssagsbehandlere

Over to dage bliver du introduceret til årets gang på henholdsvis et kvægbrug og et svinebrug. Du får en fornemmelse for de forskellige stadier i et griseliv og kvægliv. Når du har gennemført kurset, er du helt skarp på forskellen på en galt, gylt, polt og so. Ligesom du uden dikkedarer skelner mellem en kvie, en goldko og en lakterende ko. Du ved hvornår grise fravænnes, hvornår der løbes og er i det hele taget rimelig komfortabel med en typisk cyklus på henholdsvis en kvægbedrift og en svinebedrift. Du kommer til at se eksempler på de forskellige gulvtyper, får mulighed for at tjekke...
12. - 13. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

Længe har våde regnvandsbassiner med forsinkelse været anerkendt som BAT i regnvandshåndtering. Men klimaforandringer, ændrede regnmønstre, stigende kendskab til miljøfarlige stoffer, og det simple faktum at der ikke altid er plads til de store bassiner udfordrer denne tilstand. Med SPILDEVANDSSEMINAR 2024 sætter EnviNa og DANVA i fællesskab fokus på regnvandshåndtering, og stiller – blandt mange andre – spørgsmålet: Hvad er egentlig BAT for regnvandshåndtering?
13. marts 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev