Kursusoversigt

02. - 03. oktober 2023
Rotter

Rotteårsmøde

Formålet med årsmødet er vidensdeling og netværk på tværs af kommunerne. Teamet på dette årsmøde er tilsyn med sikringsordning, kondemnering og samarbejde med de sociale myndigheder, kloakforståelse, hjemtagning af rottebekæmpelse, nyt fra Miljøstyrelsen mv
11. - 12. oktober 2023
Tværfaglig2 faggrupper

ERFA-møde om fredninger

Kurset henvender sig til de medarbejdere i kommunen, der beskæftiger sig med sagsbehandling i forhold til kommunens fredede områder. Hvordan skal vi fremadrettet administrere bilag IV arterne i fredningssager, hvad er kommunens rolle i dispensationssager, hvad omfatter kommunens tilsyn med de fredede områder og hvordan udformes en plejeplan? Det er blot nogle af emnerne når oplægsholdere fra Kommuner, Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Fredningsnævnene mødes i Kolding. Der bliver også tid til at komme ud og se spændende cases i nuværende og kommende fredninger.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev