Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

EnviNa er til for dig

EnviNa tager ansvar og vil være et kraftcenter indenfor kurser og netværk, så du bliver rustet til at løse den mangfoldighed af opgaver, du møder i hverdagen.

Bliv medlem

For KUN 300 kr. om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.200 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Kurser

Tilpasset tekst:

TM 13010 Miljøgodkendelse

Afholdes d. 28. feb. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16019 - Bedre biodiversitet på vejskråningerne

Afholdes d. 13. mar. 2018.
Vejskråninger kan fungere som vigtige grønne korridorer mellem større naturområder og samtidig fungere som en vigtig biotop for bevarelse og spredning af flora og fauna tilknyttet tørbundsnaturen. Det er dog nødvendigt, at vejskråningerne driftes rigtigt for at understøtte tørbundsnaturen og fungere som spredningskorridor. Kurset belyser de muligheder og begrænsninger, som driften...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16017 Nudging i Naturen og Friluftslivet

Afholdes d. 22. mar. 2018.
Få indsigt i gode metoder til adfærdsregulering i naturen og friluftslivet. Ved at kende den menneskelig adfærds mekanismer og udnytte hjernens indbyggede dovenskab, er det muligt på en effektiv – og nogle gange også sjov - måde at ændre folks adfærd. Det er det der kaldes nudging. Det er interessant at se på begrebet nudging indenfor vores fagområde; hvordan kan vi få...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13011 Jordforurening

Afholdes d. 05. apr. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16018 Temadag om dyrevelfærd i naturplejen

Afholdes d. 05. apr. 2018.
At give indsigt i udegående dyrs fysiologi og fysiske behov, samt i den relevante lovgivning
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 22001 - Udarbejdelse af rottehandler

Afholdes d. 09. apr. 2018.
Udarbejdelse af rottehandleplan, så den er juridisk bindende. Kommunerne står overfor, at skulle lave ny rottehandleplan. Udfordringen er at sikre at den er juridisk holdbar blandt andet i forhold til opsætning af rottespærre på private institutioner og hvilke krav det er muligt at stille til personer med R1 og R2 autorisation. Advokat Mads Kobberø vil guide os i gennem dagen, med faglige indlæg og...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 18005 - Kunstgræsbaner

Afholdes d. 19. apr. 2018.
På denne dag vil du blive præsenteret for de seneste undersøgelser af kunstgræsbaner og forslag til hvordan vi kan regulere disse. Miljøstyrelsen vil også præsentere deres seneste vejledning om kunstgræsbaner.
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 15002 Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter

Afholdes d. 23. apr. 2018.
Gennem 2 moduler à 2 dage får du de praktiske redskaber og nødvendige viden til at lede dit projekt effektivt
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13012 Naturbeskyttelse, herunder Natura2000

Afholdes d. 03. maj. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 20005 - Vandløbshydraulik og medbenyttelse af vandløb

Afholdes d. 16. maj. 2018.
Kurset er for dig, som arbejder med vandløb eller spildevand og har behov for bedre forståelse af vandstande, afstrømning og oversvømmelser. Der vil være fokus på brugbare værktøjer, som du kan anvende i det daglige arbejde. Kursets formål er at give sagsbehandlere rette værktøjer til at anvende grundlæggende hydraulik til at beregne vandføringer og afstr...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 21001 Kommunal miljøforvaltning - internationalt Industri - Klima - Natur og Vand. FN's Verdensmål, Klimaaftalen og andre internationale aftaler samt EU lovgivning mv.

Afholdes d. 17. maj. 2018.
Internationale aftaler og EU lovgivning påvirker i høj grad den kommunale miljøforvaltning. Der forsøges ved dette seminar at give et lidt dybere indblik og større overblik på udvalgte områder. Hvordan er miljøets tilstand i Europa - hvad er de største udfordringer? Vi sætter fokus på Industrimiljø - IED, BREF og VVM samt på Klima, Natur og Vand -...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 12010 - Kursus i teknisk viden i olieforureningssager

Afholdes d. 17. maj. 2018.
At give en teknisk viden om jord- og grundvandsforureninger med olie og benzin. Endvidere tolkning af undersøgelsesoplæg og - rapporter, feltmetoder, risikovurderinger, lovgrundlag og eksempler
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13009 Introduktion til almindelig forvaltningsret, juridisk metode og offentlig retlige retssager

Afholdes d. 23. maj. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13013 Affald

Afholdes d. 29. maj. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19026 - Kursus om konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger

Afholdes d. 30. maj. 2018.
Information og vidensdeling om konkret udpegning af beskyttede sten og jorddiger (efter § 2 i BEK nr 1190 af 26/09/2013)
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13014 Planlægning

Afholdes d. 29. aug. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er må...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13015 Miljøvurdering

Afholdes d. 27. sep. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13016 Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb

Afholdes d. 25. okt. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13017 Ekspropriation, ledninger og veje

Afholdes d. 21. nov. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13018 Tilsyn, håndhævelse og myndighedspassivitet

Afholdes d. 05. dec. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...

Nyheder

Stillingsopslag

29. nov. 2017
Ledige stillinger inden for Miljø, Plan og Natur kan ses her
Læs mere...

Nyt Intranet

04. okt. 2017
EnviNa har valgt at få samlet hjemmeside og Intranet i én samlet platform. Det skyldes primært at det nuværende Intranet og de teknologier det er bygget på er blevet forældet og ikke kan opdateres. Vi er også blevet klogere på interne behov, og derfor havde vi brug for at få struktureret intranetløsningen anderledes. Der har især været fokus på kursustilmelding, deltagerlister og fakturering for at lette sekretariatets arbejdsgang. Herudover er Intranettet gjort mere brugervenligt og fleksibelt i forhold til faggrupper og debatter med nye søgefunktioner, multiopload funktion af filer samt mobiloptimeret.
Læs mere...

Find tidligere debatter på det gamle Intranet

04. okt. 2017
Det er fortsat muligt at finde tidligere debatter m.m. på det gamle Intranet. Vi forventer, at der er adgang til det gamle Intranet i hele 2018. Husk at flytte gamle debatter og dokumenter til det nye Intranet, såfremt noget ønskes bevaret. Det gamle Intranet kan ses på www.envina-intra.dk
Læs mere...

Hvordan kommer jeg på det nye Intranet?

04. okt. 2017
Du skal anvende dit gamle brugernavn og password. Du er velkommen til at kontakte Lone Mølgaard fra EnviNas sekretariat, mail@envina.dk, hvis du har spørgsmål til det nye Intranet.
Læs mere...

Ny hjemmeside

22. jan. 2016
Vi har valgt at få lavet et re-design af EnviNas hjemmeside. Det er ikke en ny løsning men et "brush up" for at få gjort hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig, samt for at lave et bedre samspil mellem hjemmeside og Intranetløsning. Det er primært forsidens opbygning der er ændret for at have fokus på relevante budskaber samt fremhæve kurser, tilmelding og Intranettet.
Læs mere...