df
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Svampe
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Efterår
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Efterår
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

13. oktober 2022
Rotter

Temadag om rotter

På temamødet vil der være fokus på resistensproblematik, tilsyn med sikringsfirmaer, nyt fra Miljøstyrelsen. Samtidig vil der være rig mulighed for erfaudveksling og netværke.
26. oktober 2022
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset eller tag dem med på kurset.
27. oktober 2022
Natur

Temadag om erstatningsnatur

Ny natur eller erstatningsnatur kommer på tale, når virksomheder henvender sig til kommunen og vil have hjælp til at skabe biodiversitet på deres arealer. Eller når der skal bygges vejanlæg eller store bygninger, som der ikke kan siges nej til, på arealer hvor der er natur. Så bliver der tale om erstatningsnatur. Men hvordan gør man lige det på en god måde? På temadagen kommer vi omkring praksis i form af eksempler på, hvordan der er arbejdet med at lave ny natur, og hvordan det så er gået naturen. Hvad siger forskningen på området, og hvad siger reglerne?
27. oktober 2022
Tværfaglig2 faggrupper

Erfadag miljøklagesager

Erfaringsudveksling. Der vil være indlæg omkring støj fra varmepumper, støj fra værtshuse og restaurationer, samt støjsvag varelevering.
09. november 2022
Jura

Forvaltningsret - juridisk kursus

At give dig: Indsigt i grundlæggende krav til sagsbehandling, som sagsbehandlere skal overholde og forvaltningsret. Du lærer om juridisk metode og retningslinjer for fortolkning af lovgivning, rammer for udøvelse af skøn og ulovbestemte forvaltningsretlige principper. Viden om juridisk metode til skære dine sager til, så sagsbehandlingen bliver korrekt og effektiv. Tips til at skrive gode afgørelser og opbygge en begrundelse. Lidt om at reparere, hvis noget er gået galt. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den...
09. november 2022
Tværfaglig3 faggrupper

Affaldshåndtering på landbrug og øvrige virksomheder

Her bliver du opdateret på nye vs gamle regler på affaldsområdet og klædt på til at forstå hvad de nye affaldsregler, gældende fra 2023 har af betydning for dig. Du får inputs og inspiration som du kan bruge i dit daglige arbejde både som tilsynsførende og for dig som arbejder med kommunale løsninger på affaldsområdet.
16. - 17. november 2022
Jord- og Grundvandsforurening

PFAS-kursus

Dette er kurset vi har ventet på, siden vi opdagede, at PFAS var en udfordring! Formålet med kurset er at klæde de kommunale jordforureningsmedarbejdere på til at kunne håndtere en PFAS-sag, når der ”lander” en sådan sag hos kommunen, både teknisk, juridisk og med fokus på samarbejde internt i kommunen og med eksterne parter. Kurset er overordnet koordineret af NIRAS i samspil med Codex Advokater, som begge har stor erfaring i håndtering af flere konkrete sager. Det er eksperter på området, der underviser, så der er sikret høj faglighed, og der vil også være kommunale sagsbehandlere, der...
17. november 2022
Industri - Miljøtilsyn og godkendelser

Risikotemadag

EnviNa og Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg afholder temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere fra alle risikomyndigheder om planlægning og sagsbehandling på og omkring risikovirksomheder i Danmark.
29. november 2022
Tværfaglig5 faggrupper

Onlinemøde om deling af juridiske notater

Kære alle. Der har i forskellige sammenhænge været fremsat forslag om, at afholde et teamsmøde til deling af juridiske notater. Ofte sidder den enkelte kommune med en problematik, som man beder en advokat om at afklare. Måske er der flere kommuner, som henvender sig omkring de samme problematikker. For at hjælpe hinanden, kan vi ligeså godt dele disse juridiske notater, som vi jo hver især betaler for. Ideen med dette teamsmøde er, at de kommuner, der har noget at dele ud af, kan fremlægge deres problematik samt det svar de har fået fra juristen. Og så kan man selvfølgelig debattere omkring...
30. november 2022
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
01. december 2022
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19048) eller lignende
08. december 2022
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
30. - 31. maj 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Natur- og Miljøkonferencen 2023

Vi ses igen d. 30. og 31. maj 2023 i Kolding til endnu en forrygende konference. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk i efteråret for information om rød tråd, emner, afholdelsessted mm.
14. - 15. september 2023
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I LANDBRUGSÅRSMØDE 2023 DEN 14.-15. SEPTEMBER 2023. PROGRAM FØLGER

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Jubilarer

10 års jubilæum i Landbrugsfaggruppen

27. september 2022

Et kæmpe stort tillykke til ikke mindre end 5 medlemmer af styregruppen for Landbrug i EnviNa, som kunne fejre 10 års jubilæum i 2022. Vi havde første rigtige møde i styregruppen Landbrug den 30. august 2012, hvor vi mødtes 9 repræsentanter fra det ganske land – og de 5 af disse er stadig klar på at lave temadage, kurser, osv. TUSIND TAK for jeres kæmpe indsats og altid engagerede tilgang til arbejdet i styregruppen, og tak for mange grin, input og ideer. Billede: 4 ud af 5 jubilæer – Fra venstre: Betina fra Kolding, Dorthe fra Lolland, Marianne fra Brønderslev og Christina fra Herning. Per...

Landbrugsårsmøde

Årsmøde for Landbrug 2022

20. september 2022

100 deltagere fra det ganske land tog turen til Billund, hvor vi fik en masse gode input og ikke mindst mulighed for at netværke og snakke på kryds og tværs af kommuner, styrelser, m.fl. Programmet...

Grundvandsseminar

Grundvandsseminar 2022

12. september 2022

EnviNa og DANVA er gået sammen om at arrangere et årligt, todages grundvandsmøde, hvor vi kan høre om og drøfte aktuelle problemstillinger på grundvands- og drikkevandsområdet. En af styrkerne ved...

Jobmuligheder

Gladsaxe Kommune søger medarbejder til udvikling af spildevandsområdet

Sønderborg Kommune søger sagsbehandler til miljø og VVM