Himmel
EnviNa er gået i luften med ny hjemmeside og nyt Intranet

EnviNa er utrolig glad for at kunne præsentere vores nye hjemmeside og Intranet. Vi håber, at I alle vil synes godt om alle tiltagene, ændringerne og dynamikken på platformene.

Forår
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Forår
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Solsikke
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

29. - 30. august 2022
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2022

EnviNa og DANVA afholder igen i år et to-dages fælles grundvandsseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkeandet. Der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle.
05. - 06. september 2022
Natur

Naturårsmøde 2022

At få ny viden om det der rører sig på naturområdet og mulighed for at opbygge netværk blandt medarbejdere, der arbejder med naturpleje og administration af natur. Naturårsmødet har denne gang fokus på de praktiske erfaringer med at sikre biodiversiteten. Hvordan vi slipper processerne fri, hvor det kan lade sig gøre. Fra frimærkeforvaltning til rewilding, uden at give tab på de små arealer og sjældne arter. Hvilke forberedende processer der skal iværksættes for at lykkes med at etablere et varieret naturindhold på naturgenoprettede eller nye naturarealer) . Et paradigmeskifte i naturplejen...
08. september 2022
Miljøklagesager

Erfamøde 2022 i Miljøvurderingsgruppen

Efter 4 år med den ny samlede miljøvurderingslov forsøger vi denne gang at bidrage til belysning af spørgsmålene: * Hvordan kan flere, men ’smallere’ miljøvurderinger tage sig ud? * Øjner vi en praksisændring omkring screeninger? * Hvordan kan miljøvurdering af planer reducere kompleksiteten omkring stillingtagen til projekter? Vi har sammensat et program, hvor vi vil præsentere lokale cases som udgangspunkt for dels at kunne besvare spørgsmålene og dels få stof med hjem til overvejelse af egen praksis. Erfamødet er afkortet lidt siden sidst for opnåelse af bedst muligt ophæng til kollektive...
14. - 15. september 2022
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2022

Vi dykker ned i aktuelle emner, så du får din viden opdateret. Der vil blive talt om forskellige problemstillinger, så der vil være noget, der kan bruges i forbindelse med både miljøgodkendelser og tilsyn. Du vil få inspiration, du kan bruge i dit daglige arbejde. Samtidig er der rig mulighed for at netværke og høre om, hvad der sker på landbrugsområdet i andre kommuner.
19. - 21. september 2022
Vandløb

Vandløbsfagmøde 2022

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at formidle viden om aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig giver fagmødet en mulighed for at opbygge netværk og udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele landet. Temaet for årets fagmøde er "Vandløbsregulativer, vandafledning, klima og målopfyldelse". Hvordan sikrer vi den i regulativet fastsatte vandafledning samtidig med, at der skal ske målopfyldelse? Skal vi klimatilpasse? En række spændende oplægsholdere gør os klogere på diverse aspekter indenfor vandløbsforvaltningen. FORDELING AF VÆRELSER: Fordeling af værelser sker...
13. oktober 2022
Rotter

Temadag om rotter

På temamødet vil der være fokus på resistensproblematik, tilsyn med sikringsfirmaer, nyt fra Miljøstyrelsen. Samtidig vil der være rig mulighed for erfaudveksling og netværke.
26. oktober 2022
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset eller tag dem med på kurset.
27. oktober 2022
Natur

Temadag om erstatningsnatur

Ny natur eller erstatningsnatur kommer på tale, når virksomheder henvender sig til kommunen og vil have hjælp til at skabe biodiversitet på deres arealer. Eller når der skal bygges vejanlæg eller store bygninger, som der ikke kan siges nej til, på arealer hvor der er natur. Så bliver der tale om erstatningsnatur. Men hvordan gør man lige det på en god måde? På temadagen kommer vi omkring praksis i form af eksempler på, hvordan der er arbejdet med at lave ny natur, og hvordan det så er gået naturen. Hvad siger forskningen på området, og hvad siger reglerne?
29. november 2022
Tværfaglig5 faggrupper

Onlinemøde om deling af juridiske notater

Kære alle. Der har i forskellige sammenhænge været fremsat forslag om, at afholde et teamsmøde til deling af juridiske notater. Ofte sidder den enkelte kommune med en problematik, som man beder en advokat om at afklare. Måske er der flere kommuner, som henvender sig omkring de samme problematikker. For at hjælpe hinanden, kan vi ligeså godt dele disse juridiske notater, som vi jo hver især betaler for. Ideen med dette teamsmøde er, at de kommuner, der har noget at dele ud af, kan fremlægge deres problematik samt det svar de har fået fra juristen. Og så kan man selvfølgelig debattere omkring...
30. november 2022
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
01. december 2022
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19048) eller lignende

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Bestyrelsen for EnviNa

EnviNa er nu gået i luften med ny hjemmeside og nyt Intranet

15. juni 2022

Vi i EnviNa er meget stolte og begejstrede for at kunne præsentere vor nye hjemmeside og vort nye Intranet. Det nye site har først og fremmest fået et helt nyt og mere moderne visuelt udtryk. Med nyt design og nye funktioner er hjemmesiden blevet meget mere brugervenlig og indbydende, samtidig vil I nikke genkendende til tidligere funktioner. Vi har også rykket en lille smule om på indholdet, så det forhåbentligt bliver enklere og mere overskueligt at finde de forskellige informationer, nyheder, stillingsopslag, debatter m.m.. HUSK: Vi vil i fremtiden lave løbende udvikling og forbedringer. Vi...

Penge

EnviNa sætter kursusprisen yderligere ned

14. juni 2022

Ja, du læste rigtig! Det går nemlig rigtig godt i EnviNa og det skal komme medlemmerne til gode. Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte prisen på foreningens kurser yderligere ned. Kursusindtægter...

Vinderen af billet til NM23

Natur- og Miljøkonferencen 2022

16. juni 2022

Der var 534 deltagere fra kommuner, regioner, styrelser, rådgivere m.m., som lagde vejen forbi dette års Natur- og Miljøkonference, som blev afholdt den 13.-14. juni 2022 i Odense Congress Center...

Jobmuligheder

Haderslev Komune søger miljømedarbejdere til landbrugsområdet i Teknik og Klima -GENOPSLAG

Sønderborg Kommune søger medarbejder til spildevandsteamet