Ny hurtig hjemmeside

Vores flytning af EnviNa.dk er afsluttet med succes.

Alle 10.000 notifikationer er udsendt, og vi håber, at der fremadrettet vil blive sendt relevante notifikationer ud i forbindelse med debatter, tilmelding til kurser osv.

 

Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

EnviNa er til for dig

EnviNa tager ansvar og vil være et kraftcenter indenfor kurser og netværk, så du bliver rustet til at løse den mangfoldighed af opgaver, du møder i hverdagen.

Bliv medlem

For KUN 300 kr. om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.200 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Kurser

Tilpasset tekst:

TM 13015 Miljøvurdering

Afholdes d. 27. sep. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16021 - Erfagruppe om Grønne råd - opstartsmøde.

Afholdes d. 02. okt. 2018.
Formålet er at etablere et netværk, der har fokus på erfaringsudveksling, videndeling og faglig udvikling ift. at varetage sekretariats- og udviklingsopgaver i tilknytning til de grønne råd. Formålet med opstartsmødet er: at konsolidere netværket og lære hinanden at kendeat udveksle forventninger og ønsker til erfa-gruppen at igangsætte den konkrete...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 12011 - Årsmøde for jord- og grundvandsforurening

Afholdes d. 03. okt. 2018.
Erfa-udveksling, ajourføring og orientering
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19032 - VVM og det svære bilagspunkt - "Anlægsarbejder i byzone"

Afholdes d. 09. okt. 2018.
Alle der arbejder med VVM kender det svære punkt på bilag 2, punkt 10b - "Anlægsarbejder i byzone". Alle anlægsarbejder der foregår i byzone, kan jo i princippet falde ind under punktet. Betyder det, at vi skal VVM-screene alt, eller kan vi finde nogle pejlemærker, uden at det bliver faste regler? Vi har sammensat et program, som giver deltagerne indblik i hvordan Odense Kommune arbejder med...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19027 - Støj I

Afholdes d. 10. okt. 2018.
At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 23001 Biogas - ERFA-møde

Afholdes d. 10. okt. 2018.
At udveksle erfaringer og blive opdateret på ny affald-til-jord bekendtgørelse indenfor biogasområdet
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 14011 - Staldbesøg i praksis - med miljøkasket, faglige briller, tommestok & gummistøvler

Afholdes d. 11. okt. 2018.
At klæde sagsbehandlere, der efterspørger større viden forud for besøg på landbrugsbedrifter på. Efter kursusdagen har deltageren udvidet sit kendskab til: Indretning af de forskellige staldafsnit At læse en tegning og forstå hvordan et staldanlæg ser ud i virkeligheden Opmåling af produktionsaeal i forskellige staldafsnit - "hvor måles til og fra?...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19028 - Støj II

Afholdes d. 11. okt. 2018.
At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19027) eller lignende
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 14012 - Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov

Afholdes d. 25. okt. 2018.
At få konkret viden og værktøjer til at tolke og behandle sager efter den nye husdyrlov
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13016 Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb

Afholdes d. 25. okt. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13019 - Aktindsigt

Afholdes d. 29. okt. 2018.
I dette kursus har vi fokus på emnet aktindsigt, herunder aktindsigt i miljøoplysninger. Behandlingen af aktindsigtsanmodninger giver ofte anledning til vanskelige spørgsmål, og håndteringen af disse spørgsmål er i praksis ofte kombineret med et stort tidspres. Dette tidspres forstærkes desuden af at mange sagsbehandlere oplever, at aktindsigtssagerne bliver flere og flere. Behandlingen af...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19030 - Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere

Afholdes d. 31. okt. 2018.
Konflikter kommer af engagement. Mange tænker, at konflikter i organisationer eller i mødet imellem borger og kommune er et tegn på dårligt samarbejde. Men i virkeligheden kommer konflikter af engagement og vilje. Er folk ligeglade bruger de ikke deres tid og energi på konflikter. Samtidig er konflikter også en del af alle menneskelige relationer, så frem for at undgå dem skal vi forsøge...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16022 - Temadag om dyrevelfærd

Afholdes d. 08. nov. 2018.
Formålet med temadgen er at formidle den nyeste viden på området og udveksle erfaringer. Der vil være indlæg fra eksperter på området, herunder Århus Universitet, Fødevarestyrelsen, Dyrenes Beskyttelse og en praktiserende dyrlæge. Afslutningsvis vil der være mulighed for at deltage i en spændende debat.  
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19031 - Det gode møde. Farvel til tidsspilde, frustrationer og energiforladte møder. Få engagerede mødedeltagere og skab konkrete resultater

Afholdes d. 08. nov. 2018.
Undersøgelser viser, at 9 ud af 10 oplever, at møder er spild af tid. Men dårlige møder er ikke bare tidsspilde. De fører ofte til frustration, dårlig stemning, lavt energiniveau og usikkerhed blandt deltagerne. Og i sidste ende kan dårlige møder dræbe arbejdsglæden og ødelægge samarbejdsmulighederne Kursets formål er at træne dig i 9 konkrete væ...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 20008 Statusændring mellem vandløb og spildevandsteknisk anlæg

Afholdes d. 13. nov. 2018.
Mange rørledninger har en alder hvor de er udtjente, eller trænger til vedligeholdelse og ofte kommer spørgsmålet "Hvem har ansvaret". Det er Kommunen der har pligt til at afgøre om rørledningen er et vandløb eller en spildevandsledning, og det kan vise sig at være ret vanskeligt. På dette kursus gennemgår vi hvordan du fastslår hvad ledningen er samt hvordan man...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 14013 - Lugt i husdyrgodkendelser

Afholdes d. 15. nov. 2018.
At gøre kursusdeltagerne i stand til at: vurdere, hvornår OML kan anvendes til lugtberegning i en ansøgning om miljøgodkendelse læse og forstå en OML output fil stille vilkår efter en OML output fil Bemærk, der undervises ikke i at udføre en OML beregning – kun at tolke resultatet.  
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13017 Ekspropriation, ledninger og veje

Afholdes d. 21. nov. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16017 Nudging i Naturen og Friluftslivet

Afholdes d. 22. nov. 2018.
Få indsigt i gode metoder til adfærdsregulering i naturen og friluftslivet.  
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19029 - Støj III

Afholdes d. 29. nov. 2018.
At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13018 Tilsyn, håndhævelse og myndighedspassivitet

Afholdes d. 05. dec. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 20007 - Bedømmelse af vandløb

Afholdes d. 23. maj. 2019.
Temadagen er for dig, som arbejder med vandløb og har behov for bedre at kunne vurdere kvaliteten af vandløb. Der vil være fokus på brugbare værktøjer, som du kan anvende i det daglige arbejde langs vandløbene. Temadagen vil lære dig forskellige metoder til at vurdere et vandløbs kvalitet og ilstand og hvilke tiltag vandløbet har brug for, for at opnå en højere...
Tilmelding Åben
Læs mere...

Nyheder

Stillingsopslag

29. nov. 2017
Ledige stillinger inden for Miljø, Plan og Natur kan ses her
Læs mere...

Find tidligere debatter på det gamle Intranet

04. okt. 2017
Det er fortsat muligt at finde tidligere debatter m.m. på det gamle Intranet. Vi forventer, at der er adgang til det gamle Intranet i hele 2018. Husk at flytte gamle debatter og dokumenter til det nye Intranet, såfremt noget ønskes bevaret. Det gamle Intranet kan ses på www.envina-intra.dk
Læs mere...

Hvordan kommer jeg på det nye Intranet?

04. okt. 2017
Du skal anvende dit gamle brugernavn og password. Du er velkommen til at kontakte Lone Mølgaard fra EnviNas sekretariat, [email protected], hvis du har spørgsmål til det nye Intranet.
Læs mere...