Generalforsamling


EnviNas ordinære generalforsamling afholdes virtuelt mandag den 13. juni 2022 kl. 17.30 til 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand Betina Stadager Cramer

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår v/kasserer  Henrik Züricho

4. Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år v/kasserer Henrik Züricho

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg jf. §6                                                    

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Per Novrup, Region Midtjylland (modtager genvalg)
Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Torben Hald, Slagelse Kommune ( modtager genvalg)
Carina Sparre Lippert, Skanderborg Kommune (modtager genvalg)

7. Eventuelt

 

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så send en mail til foreningens formand på betb@kolding.dk  senest søndag den 15. maj 2022.

Generalforsamlingen afholdes den 13. juni 2022 som en hybrid generalforsamling, hvilket betyder at du enten kan deltage fysisk i Odense Congress Center eller virtuelt via Microsoft Teams.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og foregår i Odense Congress Center kl. 17.30 - 18.30 i forbindelse med Natur- og Miljøkonferencen 2022. Deltagelse kræver aktiv tilmelding på mail@envina.dk inden 8. juni 2022, såfremt du deltager virtuelt. Der vil blive sendt en separat indkaldelse ud via Microsoft Teams senest fredag den 10. juni 2022.

Ønsker du at deltage fysisk, selvom du ikke er tilmeldt natur og miljø 2022, så bedes du give sekretariatet besked inden 8. juni 2022.

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !

adsf
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev