Spindelvæv
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Envina
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Svampe
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Fugle drager sydpå
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

06. december 2023
Grund- og Drikkevand

Beredskabsseminar for kommuner og vandforsyninger

Seminaret giver mulighed for at høre erfaringer fra kommuner og vandforsyninger, der har stået i en beredskabssituation. Du vil også få idéer til at styrke samarbejdet mellem kommune og vandforsyning i forhold til beredskab. Derudover vil du få mulighed for at få konkrete værktøjer til udarbejdelse af beredskabsplaner og planlægning af beredskabsøvelser. Der vil blive rig lejlighed til dialog og erfaringsudveksling undervejs.
07. december 2023
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
12. december 2023
Miljøklagesager

Støj III

At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
07. februar 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
12. - 13. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I SPILDEVANDSSEMINAR 2024 DEN 12.-13. MARTS 2024. PROGRAM FØLGER
13. marts 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehanler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
14. marts 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
04. april 2024
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, andbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
17. - 18. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Tour de Danmark 2024

At se og høre om diverse vand og natur projekter, der har haft en vanskelig start og eller et vanskeligt forløb. I skal høre det fra de folk der har stået for de enkelte projekter.
29. - 30. maj 2024
Natur

Natur- og Miljøkonference 2024

Vi ses igen d. 29. og 30. maj 2023 i Nyborg til endnu en forrygende konference. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk for information om rød tråd, emner, afholdelsessted, tilmelding mm. Her finder du en video om tovholderrekruttering. Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=KQtgZObFOa4
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Grundvandsseminar 2024. DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. Program kommer senere.

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

landbrugsstyregruppen

Landbrugsfaggruppen har allerede flere kurser i pipeline

29. september 2023

Envinas Landbrugsstyregruppe mødtes onsdag i fantastisk vejr og skønne omgivelser i Assens. Vi fik nedsat en gruppe til planlægning af Natur & Miljø konferencen 2024 i Nyborg-det bliver godt:-) Der blev også planlagt nye kurser, så I kan glæde jer til at disse dukker op på Envinas hjemmeside https://envina.dk/kurser inden så længe:-) -Intro til nye medarbejdere (årscyklus på et husdyrbrug, staldsystem hvad er forskellen på fast drænet og fast gulv? + meget mere til rygsækken så nye medarbejdere kan færdes lidt mere hjemmevant på et husdyrbrug) -Udbringning af spildevandsslam/biogødning...

Vinderne23

SÅ BLEV VINDERNE TRUKKET

13. september 2023

Som I kan se er der blevet trukket lod blandt rigtige besvarelser af EnviNas tipskupon på Natur og Miljøkonferencen 2023. Vinderen af en billet til næste års konference er: Birgitte Kloppenborg...

Sommerferie

Kære medlem af EnviNa

03. juli 2023

Sommerferien nærmer sig og en velfortjent ferie rammer snart os alle. EnviNa har haft et forrygende første halvår fyldt med mange spændende kurser, og vi vil gerne takke alle vores dygtige og...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Hvidovre Kommune søger medarbejder til jordforurening og drikkevand