Ny formand i EnviNa

EnviNa afholdte den 2. juni 2021 generalforsamling. Generalforsamlingen var velbesøgt med over 25 deltagere. Et af hovedpunkterne var valg af ny formand, da Hans Peter Birk Hansen efter mere end 10 år som formand havde valgt ikke at genopstille.

Hans Peter har med gejst udviklet EnviNa på bedste vis og været en fantastisk ambassadør for foreningen. Hans Peter har taget ansvar og med ham bag roret, er der blevet sat retning for EnviNa. Sammen med resten af bestyrelsen har han iværksat diverse tiltag, der har været med til at skabe viden for foreningens medlemmer gennem netværk og kurser og øget medlemstallet fra ca. 1.700 medlemmer til nu knap 2.400. Tusind tak for det store arbejde. Formandens beretning kan i øvrigt ses på EnviNas hjemmeside https://envina.dk/generalforsamling-1

Med Hans Peters afgang skulle der vælges en ny formand for EnviNa. Her var Betina Stadager Cramer fra Kolding Kommune klar til udfordringen, og blev valgt som formand på generalforsamlingen. Betina er et velkendt ansigt i foreningen og har gennem mange år bidraget til foreningens arbejde. Betina er faggruppekoordinator for landbrug, har i flere år planlagt foreningens årlige faggruppeseminar, været kursusafholder og senest siddet som suppleant i bestyrelsen, hvor hun har deltaget i bestyrelsesmøderne. Betina er derfor allerede bekendt med arbejdet i bestyrelsen samt flere af dem hun skal arbejde sammen med. Betina glæder sig til forsat at udvikle og styrke EnviNa som en stærk faglig forening.

Kurt Møller fra Danske Regioner ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.  Tina Rømer fra Glostrup Kommune var klar til at overtage Kurts plads og hun blev valgt ind i bestyrelsen... Velkommen til Tina og tusind tak til Kurt for hans store bidrag til foreningens udvikling gennem flere år.

Karina Amdi Sørensen fra Nævnenes Hus ønskede genvalg til bestyrelsen og blev valgt. Tillykke med valget til Karina.

I bestyrelsen sidder endvidere bestyrelsesmedlem Christina Thorslev Petersen fra Herning Kommune, Kasserer Henrik Zûricho fra Sønderborg Kommune (snart Aarhus Kommune) og næstformand Per Novrup fra Region Midtjylland.

Torben Hald fra Slagelse Kommune forsætter som suppleant for bestyrelsen sammen med Carina Sparre Lippert fra Skanderborg Kommune, som er nyvalgt suppleant. Tillykke med valget.

Velkommen ombord alle sammen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Tilmelding