Generalforsamling

Ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 07. juni 2017 kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2.
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
v/formand Hans Peter Birk Hansen
3.
 
Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
v/kasserer Kurt Møller
4.
 
Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
v/kasserer Kurt Møller
5.
 
Behandling af indkomne forslag
(Bestyrelsen har indsendt forslag til vedtægtsændringer - se forslaget her)
6.
 

Valg jf. §6

Valg af formand                                                                                                          Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune (modtager genvalg)


Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kurt Møller, Danske Regioner (modtager genvalg)
Karina Amdi Sørensen, Viborg Kommune (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Jesper Ø. Christensen, Frederikshavn Kommune(genopstiller)
Randi Nielsen, Odense Kommune (genopstiller)

7. Eventuel


Afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tilmelding foretages samtidig med tilmelding til Natur & Miljø konferencen

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !