EnviNa's generalforsamling 2021

EnviNa's generalforsamling afholdes 2. juni 2021 VIRTUELT kl. 15.30 - 17.30.

Se dagsordenen på: https://envina.dk/generalforsamling-1

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver i år aktiv tilmelding, idet den gennemføres virtuelt,

hvortil der udsendes særskilt invitation.

Bestyrelsen håber, at mange af foreningens medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen,
som foregår på Microsoft Teams.

Tilmelding senest fredag den 28. maj 2021 til EnviNas sekretariat på mail@envina.dk

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !

Tilmelding