Webinar - Plankompleksitet indenfor vandhåndtering

26. august 2021, 02:00

Formål
Formålet med webinaret er at belyse den planmæssige kompleksitet som der findes omkring håndteringen af vand. Herunder hvilke muligheder risikostyringsplan, kommuneplan, lokalplaner, spildevandsplan, DK2020 planlægning samt temaplaner har for at spille sammen, hvor lovgivning understøtter de brede planlægning og håndteringen af vand, samt hvilke muligheder vi har herudover.
 
Der vil være et oplæg fra Odense Kommune, som igennem et 3-årigt EU-projekt; Odense Modellen, Klimatilpasning af Odense har arbejdet med udgangspunktet om en strategisk vandhåndteringsplan. Oplægget vil dels være en belysning af planhierakiet og dels en præsentation af, hvordan Odense Kommune er i gang med at udarbejde en master- og handleplan for klimatilpasning, som en del af DK2020 planlægningen og ikke mindst som en rød tråd imellem risikostyringsplan, kommuneplan, lokalplaner og spildevandsplan.
Målgruppe
Kommunale sagsbehandlere og ledere, projektledere fra forsyningscentre samt konsulenter, der arbejder med vandhåndtering og som har interesse i en tværgående og bred tilgang til klimatilpasning.
Kontaktpersoner
Priser og rabatter
Gratis
Øvrigt

Senest den 18. august 2021 med mail til http://linow@odense.dk

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev