Vandløbsrestaurering med træ og vand i skoven

23. marts 2023

Formål

Der er efterhånden en del erfaring med træ (dødt ved) i vandløb. Udlægning af træ/dødt ved i vandløb er et både effektivt og billigt virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Det giver bedre forhold for fisk og rentvandsfauna og dermed målopfyldelse, men også for arter der er tilknyttet dødt ved over vand. Det er et effektivt virkemiddel, der hurtigt giver resultater. Det kan udføres uden at komme i strid med bestemmelserne i vandløbsregulativet. På temadagen får i viden om lovgivninger, resultater og erfaringer.

Vand er en meget central faktor i naturlige skovøkosystemer. Mange naturlige dynamikker er direkte styret af vand, og talrige arter er afhængige af vandet i skovene og de levesteder, det skaber. Større biodiversitet i skoven kan nås med naturlig hydrologi.

Et stort LIFE projekt i Fløjstrup/Moesgårds skovene i Aarhus, som også er et Natura2000 område samt fredskov er under projektering. Hør om projektet, fordele og udfordringer for at skabe vildere skov

Tag din kollega fra naboteamet med, her er vi på land og i vand!

Målgruppe
Vandløbs –og naturmedarbejdere
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 25 deltagere og maksimum 40 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 20025
Kursussted
Restaurant Mejeriet
Bedervej 101
8320 Mårslet
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
1125 ekskl. moms (1406,25 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
1625 ekskl. moms (2031,25 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 07. februar 2023 - 15. februar 2023
Yderligere rabat

Den udbudte kursuspris bliver lavere, jo flere tilmeldte der er over minimumsantallet.
Så tag fat i dine kollegaer rundt om i landet og gør god reklame for kurset.

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev