Tværfagligt kursus i affaldstilsyn

10. maj afholdte EnviNa et tværfagligt kursus i affaldstilsyn i praksis for tilsynsførende på både landbrug og virksomheder for 90 kursister. Kurset var en opfølgning på et tidligere kursus fra efteråret, hvor fokus havde været affaldshåndtering og affaldsordninger, som havde givet nok feedback til et decideret affaldstilsynskursus. På dagen blev lovgivningen bag affaldstilsyn gennemgået, der blev set på hjemmelmuligheder i forhold til indskærpelser og forbud samt generelt drøftet, hvad man skal være opmærksom på, når man er på en virksomhed for at føre affaldstilsyn. Nina Jensen fra Marius Pedersen gav et oplæg omkring sorteringsmetoder og procesbehandling af det affald, der modtages, hvilket gav et godt indblik i, hvad der sker med det affald, virksomheden sorterer ud. En god dag med masser af diskussion og spørgsmål.

Affaldstilsyn
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev