TM 21001 - Kommunal miljøforvaltning - internationalt. Industri - Klima - Natur og Vand. FN's Verdensmål, Klimaaftalen og andre internationale aftaler samt EU lovgivning mv.

17. maj 2018, 02:00

Formål

Internationale aftaler og EU lovgivning påvirker i høj grad den kommunale miljøforvaltning. Der forsøges ved dette seminar at give et lidt dybere indblik og større overblik på udvalgte områder. Hvordan er miljøets tilstand i Europa - hvad er de største udfordringer? Vi sætter fokus på Industrimiljø - IED, BREF og VVM samt på Klima, Natur og Vand - klimatilpasningsplaner - oversvømmelsesplanlægning - vandløbsplanlægning og miljøkvalitetskrav. Udnyttes mulighederne for samarbejde på tværs? Hvordan gør de andre lande i EU? Nogle internationale aftaler og internationale samarbejder bygger på frivillighed - hvordan omsættes det i praksis i kommunerne? Herunder bl.a. FN's Verdensmål.

Indlæg fra bl.a.: EU Miljøagentur, MST, KL, DN, EnviNa, CONCITO,
Aarhus Universitet, København, Aarhus og Herning Kommune.

Vi sætter fokus på:

 • Miljøets tilstand i Europa - hvad er de største udfordringer?
 • Hvorfor er internationalt samarbejde relevant for kommunerne?
 • FN's verdensmål om bæredygtig udvikling omsat til handling i kommunerne.
 • International brobygning på klimaområdet
 • Parallel seminarer:
  A. Industrimiljø:
  Miljøgodkendelser, IED, BREF, VVM - Dansk praksis set i et internationalt/EU perspektiv
  B. Klima, Natur og Vand:
  Klimatilpasning, Vandløb, Miljøkvalitetskrav - Dansk praksis set i et internationalt/EU perspektiv

 

 
Målgruppe
Alle som beskæftiger sig med udøvelse af natur- og miljølovgivning, planlægning og/eller bæredygtighed inden for såvel industrimiljø som natur- og vandmiljø, med relation til EU lovgivning eller internationale aftaler, i den kommunale forvaltning.
Kontaktpersoner
Jurjen de Boer, Køge Kommune
Ole Winther CHristensen, Kalundborg Kommune
Jesper Ø. Christensen, Frederikshavn Kommune
Henning I. Hansen, Aarhus Kommune
Sted
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Priser og rabatter
A-medlemmer kr. 1.495,-. B-medlemmer kr. 1.995,-
Øvrigt

Minimum 25 deltagere og maks. 80 deltagere

Senest mandag den 2. maj 2018.
Tilmeldingen er bindende

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev