TM 20013 Vandløbsfagmøde 2020

15. september 2020, 02:00 - 17. september 2020, 02:00

Formål

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at få viden om aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig giver fagmødet mulighed for at opbygge netværk og udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele landet.

Hovedemnet for vandløbsmødet i er "Forvaltning og udvikling i ådalene". Der er gennem de senere år gennemført mange naturgenopretningsprojekter, Hvor man har fået ført vandløbene og ådalene tilbage til mere naturlige tilstande, og hvor udrettede vandløb igen får lov til at sno sig. De restaurerede vandløb bidrager til at reducere oversvømmelserne nedstrøms i vandløbssystemerne, når der kommer meget nedbør og stor afstrømning.

Ådale skal rumme mere vandmængde end i dag.  Det kan om vinteren skabe øget erosion af vandløbsbunden og dens organismer. Tørre somre kan medføre lavt iltindhold og problemer for vandløbenes rentvands smådyr og planter. Samtidig kan ny indvandrede varmekrævende arter dog brede sig. Hvordan kan vi sikre gode miljøforhold i vandløbene? Hvordan kan vi opnå endnu mere artsrige vandløb i fremtiden ved at forsinke vandet i ådalene?

Ådalene er brandvarme på både forvaltningsmæssigt og politisk niveau. Hvad er på spil og hvordan lykkes vi med de mange målsætninger?


 

Målgruppe
Alle vandløbsmedarbejdere i Danmark 
Kontaktpersoner
Bjarke Ibsen Dehli, Aarhus Kommune
Lars Spring, Aarhus Kommune
Kristiina Mardi, Aarhus Kommune
Torben Tran Ankjærø, Favrskov Kommune
 
 
Kursusprogram
Sted
Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Priser og rabatter
EARLY BIRD
MODUL 1 = 2 overnatninger 15. september til 17. september 2020
A-medlemmer kr. 4.700,- ekskl. moms (kr. 5.875,- inkl. moms).
B-medlemmer kr. 5.200,- ekskl. moms (kr. 6.500,- inkl. moms).
MODUL 2 = 1 overnatning 16. september til 17. september 2020
A-medlemmer kr. 3.350,- ekskl. moms (kr. 4.187,50 inkl. moms).
B-medlemmer kr. 3.850,- ekskl. moms (kr. 4.812,50 inkl. moms).
NORMALPRIS
Tilmelding efter den 1. juli 2020
MODUL 1 = 2 overnatninger 15. september til 17. september 2020
A-medlemmer kr. 5.000,- ekskl. moms (kr. 6.250,- inkl. moms).
B-medlemmer kr. 5.500,- ekskl. moms (kr. 6.875,- inkl. moms).
MODUL 2 = 1 overnatning 16. september til 17. september 2020 
A-medlemmer kr. 3.650,- ekskl. moms (kr. 4.562,50 inkl. moms)..
B-medlemmer kr. 4.150,- ekskl. moms (kr. 5.187,50 inkl. moms).
Øvrigt

Minimum 80 deltagere og maks. 120 deltagere

Senest 15. juli 2020. Tilmeldingen er bindende

Modul 1: 2 overnatninger
Modul 2: 1 overnatning

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev