TM 20010 Vandløbsfagmøde 2019 i Polen

02. juni 2019, 02:00 - 05. juni 2019, 02:00

Formål

Vandløbsrestaurering, vandløbsbiologi og klimatilpasning er stort i den del af Polen, vi
har planlagt at besøge. Her findes store naturområder, som er forsøgt afvandet og
opgivet og på vej til at blive ført tilbage til dengang, hvor storken, den lille skrigeørn og
bisonokserne var en naturlig del af dyrelivet. Terrænet er forholdsvis fladt og minder
derfor på mange måder om Danmark, men… i floden Narew lever over 20 forskellige
ferskvandsfisk, guldsmede og en vandløbsflora vi kun finder få steder herhjemme.
I Narewka har bedre levesteder for lille skrigeørn gjort det muligt at lave EU-
finansierede vandløbsprojekter.

Et centralt emne på mødet er hvordan tingene gennemføres i Polen, hvilke regler er de underlagt og hvad kan vi lære af vores naboer om realisering af projekter og håndtering af konflikter og modsætninger.

Ekskursionerne vil belyse hvordan polakkerne gennemfører vandløbsvedligeholdelsen,
overvåger vandløbskvaliteten og implementerer Vandrammedirektivet

Målgruppe
Alle vandløbsmedarbejdere
Kontaktpersoner
Kristiina Mardi, Fredericia Kommune, tlf. 50846619, kristiina.mardi@fredericia.dk
Troels Karlog, Næstved Kommune, tlf. 20302550, tkarl@naestved.dk
Søren Brandt, Herning Kommune, tlf. 96288049, ngosb@herning.dk
Kursusprogram
Sted
Bialystok og Bialowieza (3 timer øst for Warszawa)
Priser og rabatter
A-medlemmer kr. 5.995,- og B-medlemmer kr. 6.995,-
Øvrigt

4 dage

Senest den 15. marts 2019. Tilmeldingen er bindenden

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev