TM 20009 - Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse

Formål

Inddragelse af kommuner og vandråd i vandplanarbejdet giver god mulighed for at lokale og regionale synspunkter bliver inddraget i planlægningen.

Vandrådene har i Danmark været i arbejde af flere omgange. Frem mod udarbejdelsen af vandområdeplaner for anden planperiode skulle kommunerne med bistand fra lokale vandråd i 2014 udarbejde forslag til indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Hovedparten af indsatsprogrammet for vandløbene i vandområdeplanerne hviler på dette arbejde.

I 2017 har der igen været oprettet lokale vandråd, der rådgav kommunerne i hvilke vandløb, der skal med i vandområdeplanerne, og om de skulle udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Resultaterne af dette arbejde i forhold til vandområdeplanerne er under vejs.

Mange har været dybt involveret i arbejdet. Der har også været fremsat mange synspunkter om arbejdet i vandrådene, hvor synspunkterne til tider har været trukket hårdt op.

Hvad gik godt og hvad er udfordringer i løsning af opgaverne i kommuner og vandråd. Er der opgaver, der er oplagte til vandråd og er der opgaver, der er for vanskelige? Hvordan kan vandråd indgå i det fremtidige arbejde om vandområdeplanerne?


På temadagen drøftes vandrådenes opgaver og de erfaringer det har givet at løse dem. Der gives bud på nye opgaver for vandrådene fremover.
 

 

Målgruppe

Alle vandløbsmedarbejdere

Dato

16. januar 2019

Tidspunkt

Onsdag 16. januar 2019

Tilmeldingsfrist

Senest 15. januar 2019. Tilmeldingen er bindende

Kontaktpersoner

EnviNa i samarbejde med IDA Miljø

Søren Brandt, Herning Kommune, ngosb@herning.dk, tlf. 96288049

Sted

Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Deltager antal

Minimum 65 deltagere og maks. 110 deltagere

Antal dage

1 dag

Pris

A-medlemmer kr. 700,-. B-medlemmer kr. 1.000,-

Planlagt

Ja

Kursus tilmelding

Du skal være logget ind på EnviNa for at tilmelde dig et kursus!

Både A og B medlemmer kan tilmelde sig kurser.

Allerede medlem?

Havde du en bruger på det "gamle" intranet kan du bare logge ind med de samme informationer. Vi har overflyttet alle dine informationer. Log ind her

Ny bruger?

Er du ikke allerede medlem af EnviNas Intranet kan du oprette en ny bruger.
Læs mere om vores medlemstyper her inden du opretter dig. Medlemstyper på EnviNa
Opret ny bruger her
Har du glemt koden til din bruger eller virker den ikke fra det gamle intranet kan du bestille en ny kode her.
 

1 tilmelding pr. bruger

EnviNa oplever der er flere brugere som tilmelder deres kolegaer med samme profil.
Systemet anvender regnskabs-informationer tilknyttet den aktuelle bruger der er logget ind.
Derfor skal hver enkelt person der ønsker at tilmelde sig et kursus være logget ind med deres egen bruger!