TM 20008 Statusændring mellem vandløb og spildevandsteknisk anlæg

13. november 2018, 01:00

Formål

Mange rørledninger har en alder hvor de er udtjente, eller trænger til vedligeholdelse og ofte kommer spørgsmålet "Hvem har ansvaret".

Det er Kommunen der har pligt til at afgøre om rørledningen er et vandløb eller en spildevandsledning, og det kan vise sig at være ret vanskeligt.

På dette kursus gennemgår vi hvordan du fastslår hvad ledningen er samt hvordan man ændrer status og klassikikation på ledningen. Kurset bliver workshopbaseret, hvor vi arbejder med deltagernes egne cases.

Kurset er relavant for kommunale vandløbs- og spildevandsmedarbejdere, så tag gerne din kollega med og få mulighed for at finde fælles fodslaw i behandling af denne type sager.

Målgruppe
Vandløbs -og spildevandsmedarbejdere
Kontaktpersoner
Kristiina Mardi, Fredericia Kommune
Susan Rosendal Bennetzen, Fredericia Kommune
Liane Sommer, Niras A/S
Sted
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Priser og rabatter
A-medlemmer kr. 750,-. B-medlemmer kr. 1.250,-
Øvrigt

Minimum 30 deltagere og maks. 80 deltagere

Senest den 1. oktober 2018. Tilmeldingen er bindende

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev