TM 16031 Naturgenopretning af højmoser og rigkær

03. marts 2021, 01:00

Formål

At give dig et grundlæggende kendskab til de metoder og tiltag der anvendes i forbindelse med naturgenopretning af højmoser og rigkær. Herunder understøttelse af gennemførelse Natura 2000-handleplanerne. Kurset vil belyse behov for forundersøgelser, erfaringer med anlægsarbejde, etablering af sphagnum vækstbassiner, kortlægning af habitatnaturtyper, sphagnum og Stor Kærguldsmed. Dernæst nødvendigheden af socio-økonomiske analyser og borgerinddragelse. Erfaringer med digital formidling af højmosernes natur- og kulturhistorier vil tillige blive belyst.

Kurset afholdes som en afsluttende workshop på projektet EU LIFE Østdanske Højmoser, som er et samarbejdsprojekt mellem Guldborgund- og Sorø Kommuner, hvor der er konkrete eksempler fra Sandlyng & Verup Moserne på Vestsjælland samt Horreby Lyng på Falster. Læs mere på www.horrebylyng.dk og www.lifeeast.dk

 

Målgruppe
Sagsbehandlere og konsulenter der arbejder med natur, naturgenopretning, vådområde projekter, monitering/kortlægning af arter og naturtyper, lodsejerinddragelse samt formidling.
 
Kontaktpersoner
Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune
 
Kursusprogram
Sted
Microsoft Teams - bag skærmen
Priser og rabatter
Medlemmer kr. 250,- ekskl. moms (kr. 312,50 inkl. moms)
Øvrigt

Minimum 12 deltagere og 70 deltagere

Senest 26. februar 2021

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev