TM 16028 Studietur til Estland

Det er med stor beklagelse, at vi må ændre datoen for afholdelse af TM 16028 Studietur til Estland, pga. Corona-virus situationen.

Ny dato for afholdelse er fastsat til juni 2022.
Vi håber på 7.-10. juni 2022, men dette er ikke bekræftet af rejseselskabet.

Resten af hjemmesiden og programmet ajourføres, når vi ved de endelige datoer.

 

Der er reserveret 55 billetter med afgang fra Billund. Fordeling af billetterne sker efter først til mølle princippet, dog med følgende forbehold:

Hvis der er flere end 55 tilmeldinger, så vil A-medlemmer blive prioriteret før B-medlemmer.

Hvis der så stadig er flere end 55 tilmeldinger, så vil en begrænsning på 2 personer pr. kommune komme i spil.

https://www.verdensmaalene.dk/maal/15

 

 

 

Formål

Deltagerne på turen får:

  • Fælles seminar med både danske og estiske oplægsholdere
  • Feltture med estiske eksperter
  • Fremvisning af estiske Life-projekter
  • Fremvisning af Estlands ældste nationalpark Viidumäe som fylder 100 år i 2020.
  • Esterne har således en lang historik med nationalparker vi kan lære af.
  • Indsigt i hvordan naturen i Danmark så ud for cirka 150-200 år siden og altså en fælles referenceramme for, hvad vi kan stile efter i naturforvaltningen/-plejen.
  • Viden om hvilke fysiske og lovgivningsmæssige rammer, der skal være på plads, for at skabe optimale naturgenopretninger og naturplejeprojekter.
  • Viden om hvordan naturforvaltning foregår i Danmark og i andre EU-lande.
  • Inspiration og netværk til nye måder at arbejde på.

 

Formålet med turen er at klæde relevante medarbejdere på, og give dem et billede af, hvordan dansk natur kan have set ud for 150-250 år siden, inden næringsberigelse, dræning og generel udnyttelse minimerede mængden og kvaliteten af de bedste danske naturområder. Ved at få øjnene indstillet på ”hvordan det kunne have set ud” – altså en slags referencetilstand, kan medarbejderne opnå den rette forståelse for potentialet for natur i Danmark. Dermed kan der skabes fokus på, hvilke rammer (lovgivningsmæssige, fysiske, biologiske og kemiske forudsætninger) der skal være på plads for at skabe naturgenopretning af høj kvalitet. Ligeledes fokuseret på hvordan levesteder og bestande sikres, og hvilke rammer som kræves for at sjældne arter kan og vil forekomme på en given lokalitet. Mange arter og specifikke naturtyper, som i Danmark er yderst sjældne, er stadig almindeligt forekommende i Estland.

Turens overordnede fokus vil være, hvordan den estiske natur tager sig ud i dag ud fra vilkår som: infrastruktur, landbrug, generel arealanvendelse og naturzoner.

Ved selvsyn skal deltagerne dels se disse optimale naturområder med lokale guider, dels få faglige input på, hvordan naturmedarbejdere i Estland arbejder med f.eks. naturbevarelse, LIFE-projekter osv. via et større seminar, hvor folk fra det estiske miljøministerium, nationalparker og Tartu Universitet deltager.

 

Målgruppe

Kommunale naturmedarbejdere og alle som arbejder naturbeskyttelse, forvaltning, naturgenopretning, rewilding, naturformidling, nationalparker osv.

Dato

 juni 2022

Tidspunkt

Tirsdag 07. juni 2022

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingen er bindende

Kontaktpersoner

Marianne Lindhardt, Jammerbugt Kommune
Keld Mortensen, Orbicon
Kristiina Mardi, Fredericia Kommune

Kursusprogram

Sted

Vest-Estland, Saaremaa og Muhu

Deltager antal

Minimum/maks. 55 deltagere

Antal dage

4 dage (3 overnatninger)

Pris

Afgang fra Billund
A-medlemmer kr. 7.495,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 8.495,- ekskl. moms

Afgang fra Kastrup
A-medlemmer kr. 7.695,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 8.695,- ekskl. moms

 

Planlagt

Ja

Kursus tilmelding

Du skal være logget ind på EnviNa for at tilmelde dig et kursus!

Både A og B medlemmer kan tilmelde sig kurser.

Allerede medlem?

Havde du en bruger på det "gamle" intranet kan du bare logge ind med de samme informationer. Vi har overflyttet alle dine informationer. Log ind her

Ny bruger?

Er du ikke allerede medlem af EnviNas Intranet kan du oprette en ny bruger.
Læs mere om vores medlemstyper her inden du opretter dig. Medlemstyper på EnviNa
Opret ny bruger her
Har du glemt koden til din bruger eller virker den ikke fra det gamle intranet kan du bestille en ny kode her.
 

1 tilmelding pr. bruger

EnviNa oplever der er flere brugere som tilmelder deres kolegaer med samme profil.
Systemet anvender regnskabs-informationer tilknyttet den aktuelle bruger der er logget ind.
Derfor skal hver enkelt person der ønsker at tilmelde sig et kursus være logget ind med deres egen bruger!