TM 13025 Naturbeskyttelse for dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv.

08. februar 2021, 01:00

Formål

At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en "habitatvurdering" og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter).

Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation.

Vi gennemgår, hvornår der skal laves en habitatvurdering og en vurdering af bilag IV-arter, og hvilke krav der er til vurderingen. Emnet er af stor vigtighed, da det er et hyppigt tema i klagenævnsafgørelser, og habitatreglerne omfatter en lang række afgørelser inden for miljø- og planlovgivningen.

Målgruppe
Sagsbehandlere der arbejder med natur, men også sagsbehandlere der arbejder med industr, landbrug, vandforsyning, plan- og byggeområdet mv., som gerne vil have et godt overblik og som arbejder på at identificere problemstillinger tidligt i myndighedsarbejdet.
Kontaktpersoner
Lone Mølgaard, EnivNa, mail@envina.dk
Sted
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Priser og rabatter
EARLY BIRD
A-medlemmer kr. 1.950,- ekskl. moms (kr. 2.437,50 inkl. moms)
B-medlemmer kr. 2.450,- ekskl. moms (kr. 3.062,50 inkl. moms)
NORMALPRIS
Tilmelding efter 18. januar 2021
A-medlemmer kr. 2.250,- ekskl. moms (kr. 2.812,50 inkl. moms)
B-medlemmer kr. 2.750,- ekskl. moms (kr. 3.437,50 inkl. moms)
Øvrigt

Mai-Britt Bruun, jurist, Miljøjura

Minimum 16 deltagere og maks. 25 deltagere

Senest 1. februar 2021
Tilmeldingen er bindende

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev