TM 13022 Juridisk temadag - Kystbeskyttelse

11. september 2019, 02:00

Formål

Den juridiske temadag om kystbeskyttelse er en af flere dage, som afholdes som en opfølgning på de foregående år med miljøjuridisk grunduddannelse. Der er på baggrund af tilbagemeldinger fra EnviNas medlemmer udvalgt et antal temaer, hvor der gås mere i dybden med afgrænsede emner.

Den juridiske temadag om kystbeskyttelse sætter fokus på kommunernes opgaver efter de seneste års ændringer af kystbeskyttelsesloven, men deltagerne bliver også introduceret til juridiske problemstillinger, som er et naturligt element i et kystbeskyttelsesprojekt, herunder spørgsmål om lokalplanpligt, miljø- og miljøkonsekvensvurdering samt håndteringen af ulovlig etableret kystbeskyttelse (fysisk eller retlig lovliggørelse).

Temadagen vil sætte fokus på nyeste lovgivning, retspraksis samt være baseret på konkrete eksempler på vanskelige problemstillinger, som underviserne har erfaring med fra deres virke som advokater.

Målgruppe
Kommunale sagsbehandlere med ansvar for eller berøring med kystbeskyttelsesprojekter
Kontaktpersoner
Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk
Sted
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Priser og rabatter
A-medlemmer kr. 1.950,-. B-medlemmer kr. 2.450,-
Tilmelding efter 1. august 2019 tillægges et gebyr på kr. 300,-
A-medlemmer kr. 2.250,-. B-medlemmer kr. 2.750,-
Øvrigt

Partner, advokat (L) Jacob Brandt, Bech-Bruun
Specialistadvokat Mark C. Walters, Bech-Bruun

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Senest 1. august 2019. Tilmeldingen er bindende

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev