TM 13009 Introduktion til almindelig forvaltningsret, juridisk metode og offentlig retlige retssager

23. maj 2018, 02:00

Formål

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. 

Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.

De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.

Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne. 

De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.

De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en særlig indsigt i det pågældende kursusemne. 

Modul I fokuserer på juridisk metode, generel forvaltningsret, og offentligretlige retssager.

De færreste medarbejdere i natur- og miljøforvaltningen har en juridisk kandidatgrad som baggrund for deres administration af den komplekse juridiske lovgivning på området. Den indledende del af kurset er derfor dedikeret til, at deltagerne bliver indført 

i den juridiske metode, herunder juridiske fortolkningsteknikker og retskildelæren.

Forvaltningsloven fastlægger de retlige rammer for de afgørelser, som de kommunale natur-, miljø- og planforvaltninger træffer. 

Kurset vil sikre deltagerne en gennemgang af de mest centrale regler, som skal iagttages i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelser, herunder lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod at sætte skøn under regel og de øvrige uskrevne rets-grundsætninger.

Den sidste del af kurset handler om offentligretlige retssager. De offentligretlige retssager udgør i dag en meget stor andel af sagerne hos domstolene, men de færreste ansatte i den offentlige forvaltning har indsigt i, hvad det vil indebære at være en del af en retssag. Denne del af kurset skal sikre, at kursisten får indsigt i, hvad der kendetegner retssager om myndighedsudøvelse med henblik på, at det bliver nemmere at forstå selve domstolsprocessen og de sagsskridt, som såvel modpartens som kommunens advokat foretager. 

Målgruppe
Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere
Kontaktpersoner
Lone Mølgaard, EnviNa - mail@envina.dk
Sted
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Priser og rabatter
A-medlemmer kr. 1.950,-. B-medlemmer 2.450,-
Øvrigt

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Senest 10. april 2018. Tilmeldingen er bindende

1 dag

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev