Studietur til Estland

13. juni 2022, 02:00 - 16. juni 2022, 02:00

Formål

Deltagerne på turen får:

 • Fælles seminar med både danske og estiske oplægsholdere
 • Feltture med estiske eksperter
 • Fremvisning af estiske Life-projekter
 • Fremvisning af Estlands ældste nationalpark Viidumäe som fylder 100 år i 2020.
 • Esterne har således en lang historik med nationalparker vi kan lære af.
 • Indsigt i hvordan naturen i Danmark så ud for cirka 150-200 år siden og altså en fælles referenceramme for, hvad vi kan stile efter i naturforvaltningen/-plejen.
 • Viden om hvilke fysiske og lovgivningsmæssige rammer, der skal være på plads, for at skabe optimale naturgenopretninger og naturplejeprojekter.
 • Viden om hvordan naturforvaltning foregår i Danmark og i andre EU-lande.
 • Inspiration og netværk til nye måder at arbejde på.

 

Formålet med turen er at klæde relevante medarbejdere på, og give dem et billede af, hvordan dansk natur kan have set ud for 150-250 år siden, inden næringsberigelse, dræning og generel udnyttelse minimerede mængden og kvaliteten af de bedste danske naturområder. Ved at få øjnene indstillet på ”hvordan det kunne have set ud” – altså en slags referencetilstand, kan medarbejderne opnå den rette forståelse for potentialet for natur i Danmark. Dermed kan der skabes fokus på, hvilke rammer (lovgivningsmæssige, fysiske, biologiske og kemiske forudsætninger) der skal være på plads for at skabe naturgenopretning af høj kvalitet. Ligeledes fokuseret på hvordan levesteder og bestande sikres, og hvilke rammer som kræves for at sjældne arter kan og vil forekomme på en given lokalitet. Mange arter og specifikke naturtyper, som i Danmark er yderst sjældne, er stadig almindeligt forekommende i Estland.

Turens overordnede fokus vil være, hvordan den estiske natur tager sig ud i dag ud fra vilkår som: infrastruktur, landbrug, generel arealanvendelse og naturzoner.

Ved selvsyn skal deltagerne dels se disse optimale naturområder med lokale guider, dels få faglige input på, hvordan naturmedarbejdere i Estland arbejder med f.eks. naturbevarelse, LIFE-projekter osv. via et større seminar, hvor folk fra det estiske miljøministerium, nationalparker og Tartu Universitet deltager.

 

Målgruppe
Kommunale naturmedarbejdere og alle som arbejder naturbeskyttelse, forvaltning, naturgenopretning, rewilding, naturformidling, nationalparker osv.
Kontaktpersoner
Marianne Lindhardt, Jammerbugt Kommune
Keld Mortensen, Orbicon
Kristiina Mardi, Fredericia Kommune
Kursusprogram
Kursusnummer
TM 16028
Sted
Vest-Estland, Saaremaa og Muhu
Priser og rabatter
Afgang fra Billund
A-medlemmer kr. 7.495,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 8.495,- ekskl. moms
Afgang fra Kastrup
A-medlemmer kr. 7.695,- ekskl. moms
B-medlemmer kr. 8.695,- ekskl. moms
 
Øvrigt

Minimum/maks. 55 deltagere

Tilmeldingen er bindende

4 dage (3 overnatninger)

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev