Nyt fra spildevandsårsmødet

Omdrejningspunktet for det udsolgte spildevandsårsmøde i Roskilde var spildevandsplanlægning og sammenhængen til tilslutnings- og udledningstilladelser og i den forbindelse pligt og ret for hhv. grundejere, forsyning og kommunen. På mødet blev de 77 deltagere præsenteret for Musicon, som er en ny bydel i Roskilde, hvor regnvand håndteres på overfladen og samles i en skaterpark, inden det afledes til regnvandsbassin. Desuden blev alle præsenteret for Rockflow, der er Rockwools produkt til rensning og forsinkelse af regnvand.

Kursus
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev