Naturkollegaer lærer nyt på Møn

I vinteren 2022/2023 kom vi, natursagsbehandlerne i Guldborgsund Kommune, til at snakke om, at vi følte os noget ”rustne” i botanikken, og at vi trængte til nogle dage i felten med kyndige undervisere på området. Det var derfor helt oplagt, at vi arrangerede et kursus i urter, græsser og starer i regi af Envina, så andre naturkolleger også kunne have glæde af undervisningen. Kurset løb af stablen den 14. – 15. juni 2023 i det smukkeste sommervejr på forskellige spændende natur-lokaliteter på Møn. Vi var 23 deltagere, som i mindre grupper dykkede ned i botanikken med god vejledning af to undervisere. Der blev kigget i bestemmelsesnøgler, drøftet karakterer på planterne, udvekslet erfaringer og viden og nydt, at der var tid og mulighed til fordybelse og læring. En af de mange ting, som vi fik med fra kurset - og som i den grad kan hjælpe os i hverdagen – er, at vi nu kan kende og adskille en håndfuld almindelige græsarter, som ligner hinanden utrolig meget, fra hinanden. Ved evalueringen af kurset blev det påpeget, at kurset godt kunne være en dag længere, så der var mere tid til fordybelse. Så det tager vi med næste gang, vi eller måske nogle andre natur-kolleger arrangerer et botanik-kursus.

Kursus om urter og græsser
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev