Jura på Envina

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

08. december 2022

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål og cases, så vil oplægsholderen så vidt muligt inddrage spørgsmål/cases på kurset. Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt inden den 24. november 2022 til mail@envina.dk

Formål

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v.

At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter).

Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation.

Vi gennemgår, hvornår der skal laves en habitatvurdering og en vurdering af bilag IV-arter, og hvilke krav der er til vurderingen. Emnet er af stor vigtighed, da det er et hyppigt tema i klagenævnsafgørelser, og habitatreglerne omfatter en lang række afgørelser inden for miljø- og planlovgivningen.

Målgruppe
Sagsbehandlere der arbejder med natur, men også sagsbehandlere der arbejder med industri, landbrug, vandforsyning, plan- og byggeområdet mv., som gerne vil have et godt overblik og som arbejder på at identificere problemstillinger tidligt i myndighedsarbejdet.
Underviser
Mai-Britt Bruun, Miljøjura
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 13030
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
2100 ekskl. moms (2625,00 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2600 ekskl. moms (3250,00 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 20. juli 2022 - 03. november 2022
Yderligere rabat

Den udbudte kursuspris bliver lavere, jo flere tilmeldte der er over minimumsantallet.
Så tag fat i dine kollegaer rundt om i landet og gør god reklame for kurset.

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev