Naturårsmøde 2023

06. - 07. september 2023

Formål

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I NATURÅRSMØDE 2023 DEN 6.-7. SEPTEMBER 2023.

PROGRAM FØLGER

Emnet klima og biodiversitet bliver belyst ud fra oplæg, praktiske eksempler og ekskursioner.

På første dagen kommer vi bl.a. rundt om:

Havstigninger og betydningen for kystnaturen nationalt og lokalt.

Klimaændringers påvirkning af udvalgte artsgrupper

Skovrejsning, klimaskovfond og biodiversitet.

Gåtur til Kidnakkens klima-lavbundsprojekt.

Dag to byder på spændende ekskursioner, vælg mellem:               

Knudshoved Odde.

LIFE Clima-Bombina projekt og WWF-skovprojekt i Knudskov. Vi skal se og opleve en række af projekternes elementer bl.a. udvikling af ny natur på tidligere landbrugsjord, naturlig hydrologi, assisteret frøspredning på stor skala, etablering af skov-overdrev, bevarelse af veterantræer samt artsindsatser for padder, krybdyr, fugle, vedlevende biller og sommerfugle.                                

eller

Søholt Storskov og Bøtø Nor/Bøtøskoven.

Aage V Jensen Naturfond har erhvervet Søholt Storskov for at skabe mest mulig natur og biodiversitet efter de bedste og nyeste praktiske og videnskabelige anbefalinger. Der er nylig lavet en Naturudviklingsplan og Helhedsplan, som både skal sikre konverteringen af det dyrkede land og skov samt sammenbindingen af landskabet til en helhed – for naturen, kulturen og oplevelsen. Flere tiltag gennemført – og nogle af dem skal vi se på og diskutere.

Guldborgsund Kommune har siden 2017 forvaltet Bøtøskoven på ca. 150 ha og fra 2021 også ca. 130 ha i Bøtø Nor for Den Danske Naturfond. Hvor Bøtøskoven omdannes til en lysåben græsningsskov, er Bøtø Nor et mosaiklandskab af våde- og tørre naturtyper. Formålet er at skabe mest mulig natur, der tilgodeser truede arter og naturtyper. Vi skal bl.a. se på omlægning af intensive landbrugs- og skovarealer til natur, naturpleje med bl.a. vilde heste, adaptiv naturforvaltning, hydrologi/lavbunds-areal, følgegruppe af frivillige, bosætning og turisme.

 

 

Kontaktpersoner
Kursusnummer
TM 16037
Kursussted
Hotel Søpark, Maribo A/S
Vestergade 29
4930 Maribo
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev