Grundvandsseminar 2022

EnviNa og DANVA er gået sammen om at arrangere et årligt, todages grundvandsmøde, hvor vi kan høre om og drøfte aktuelle problemstillinger på grundvands- og drikkevandsområdet. 

En af styrkerne ved mødet er, at både kommunerne, regionerne, staten og vandforsyningerne er til stede, hvilket giver rig mulighed for at netværke på tværs, til glæde for alle parter. 

På årets grundvandsdage var særligt implementeringen af det ny drikkevandsdirektiv, den ny drikkevandsfond, den snarlige BNBO-indberetning og et tema om videregående vandbehandling på dagsordenen. Der var desuden indlæg om udfordrende VVM processer ved større vandforsyninger, om vandområdeplanernes kvantitative opgørelser, samt en case om målrettet grundvandsbeskyttelse.

 

Grundvandsseminar
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev