Jura på Envina

Forvaltningsret - og juridisk metode i miljøsager

09. november 2022

Formål

At give dig:

  • Indsigt i grundlæggende krav til sagsbehandling, som sagsbehandlere skal overholde og forvaltningsret.
  • Du lærer om juridisk metode og retningslinjer for fortolkning af lovgivning, rammer for udøvelse af skøn og ulovbestemte forvaltningsretlige principper.
  • Viden om juridisk metode til skære dine sager til, så sagsbehandlingen bliver korrekt og effektiv.
  • Tips til at skrive gode afgørelser og opbygge en begrundelse. Lidt om at reparere, hvis noget er gået galt.

Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere.

Den juridiske metode kan hjælpe dig til at forstå lovgivning, og juridiske kilder og deres hierarki, og hvordan man fortolker og udfylder en bestemmelse i lovgivningen. Du lærer, hvordan du kan gå i gang med en sag, og hvorfor du skal interessere dig for at skære en sag til og finde den rette hjemmel, inden du løser de tekniske detaljer i en sag.

Forvaltningsretten indeholder rammer for, hvad en afgørelse skal indeholde, og vi skal se, hvad der kendetegner den gode afgørelse.

Forvaltningsretten handler om retssikkerhed – overvej hvad du forstår ved retssikkerhed og, hvordan du som sagsbehandler er med til at arbejde for retssikkerhed, og lad os diskutere det.

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål og cases, så vil underviseren så vidt muligt inddrage spørgsmål/cases på kurset. Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt inden den 17. oktober 2022 til mail@envina.dk

 

 

Målgruppe
Kurset er relevant både for nye og erfarne sagsbehandlere.
Underviser
Mai-Britt Bruun, Miljøjura
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 13031
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
2100 ekskl. moms (2625,00 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2600 ekskl. moms (3250,00 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 21. juli 2022 - 04. oktober 2022
Yderligere rabat
780 ekskl. moms (975,00 kr. inkl. moms)

Den udbudte kursuspris bliver lavere, jo flere tilmeldte der er over minimumsantallet.
Så tag fat i dine kollegaer rundt om i landet og gør god reklame for kurset.

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev