EnviNas internationale faggruppe kommer vidt omkring

I august 2022 var Henning Hansen, Aarhus Kommune som repræsentant for EnviNas internationale faggrupe på tur til Kuala Lumpur, hvor han bl.a. holdt et oplæg om Disaster Risk Reduction (katastrofeforebyggelse).


Faggruppen har også deltaget i udviklingen af nogle grundlæggende UN definitioner vedr. Disaster Risk Reduction.

På internationalt plan har gruppen foreslået en fælles agenda mod PFAS udfordringerne, og har foreslået IMPEL, at der iværksættes et projekt om PFAS i regi af IMPEL.
IMPEL’s engelske sekretær vil for øvrigt deltage med indlæg ved KTC-EnviNa konferencen, Natur og Miljø 2023, hvilket kom i stand som følge af gruppens arbejde.

Gruppen kan også være behjælpelig med eksempelvis udveksling af medarbejdere på tværs af lande for at få inspiration og lære af hinanden.

Herudover er de medvirkende til opbygning af IFEHs hjemmeside.

Hvis man ønsker flere input eller at høre mere om alle de spændende opgaver, som faggruppen laver, så kontakt tovholder Henning Hansen, Aarhus Kommune, hih@aarhus.dk eller tlf. 89404535.

Verdensmål
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev