Der blev afholdt et kursus om direkte udledning af miljøfremmede stoffer til recipient

20. april 2023 var godt 40 deltagere fra kommuner, rådgivningsfirmaer, og sågar Nævnenes Hus, samlet i Fredericia for at få det udvidede indblik i udarbejdelsen af tilladelser til direkte udledning af spildevand med miljøfremmede stoffer. Kurset var ”for viderekomne” og startede derfor lige på og hårdt. Med udgangspunkt i relevante cases blev deltagerne taget med på deep-dive i alle de forskellige databaser og FAQér, der skal besøges, før en ansøgers ønsker kan vurderes. Deltagerne var aktive, og underviseren var i hopla. Frem for alt blev det meget tydeligt belyst, hvor vanskeligt dette sagsområde er, hvilket jo også afspejles i den aktuelle suspendering af dele af Miljøstyrelsens vejledning på området.

Der var få pauser og deltagerne var på mentalt overarbejde, men sluttede dagen med at være grundigt oplyste og klogere på sagsområdet.

Kursus
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev