TM 70 - Tilsynskampagner

TM 70 - Temadag om tilsynskampagner
for landbrug og virksomheder

Afholdt den 16. marts 2016 i Middelfart

 

   

Koordinationsgruppen har holdt møde den 27. april 2016
Læs referatet her

 

  
   

Alle oplæg samlet 

  
      
   

Hvert oplæg enkeltvis:
Byg din egen tilsynskampagne

  
   

Plancheskabelon 

  
   

Plancheskabelon (ikke udfyldt) 

  
   

Noter fra gruppearbejde: 

  
   

Gruppe 1
 

  
   

Gruppe 2
 

  
   

Gruppe 3
 

  
   

Gruppe 4
 

  
   

Gruppe 5
 

  
   

Gruppe 6
 

  
   

Gruppe 7
 

  
   

Gruppe 8
 

  
   

Gruppe 9
 

  
   

Gruppe 10
 

  
   

Gruppe 11
 

  
   

Gruppe 12
 

  
   

Gruppe 13

 

  
   

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside for Tilsynskampagner 
Læs mere her