Stor tilmelding til årsmøderne

Lige knap 400 personer har tilmeldt sig årsmøderne indenfor natur, vandløb, landbrug og jord, som afholdes i august, september og oktober.

Det er dejligt, at så mange bakker op om årsmøderne, med alle de timer arrangørerne har brugt på tilrettelæggelsen.

Tilslutningen vidner om relevante emner samt, at der fortsat er et stort behov for videndeling og netværk mellem kollegaer.

Vi håber, at I får nogle gode dage og kommer "hjem" med ny viden og måske en anden vinkel på opgaveløsningen.

God fornøjelse.

 

Tilmelding