Nyt Intranet

EnviNa har valgt at få samlet hjemmeside og Intranet i én samlet platform. Det skyldes primært at det nuværende Intranet og de teknologier det er bygget på er blevet forældet og ikke kan opdateres. Vi er også blevet klogere på interne behov, og derfor havde vi brug for at få struktureret intranetløsningen anderledes. Der har især været fokus på kursustilmelding, deltagerlister og fakturering for at lette sekretariatets arbejdsgang. Herudover er Intranettet gjort mere brugervenligt og fleksibelt i forhold til faggrupper og debatter med nye søgefunktioner, multiopload funktion af filer samt mobiloptimeret.

Tilmelding