EnviNas faggruppeseminar

EnviNas Faggruppeseminar

I starten af november mødte faggruppekoordinatorer og enkelte faggruppemedlemmer samt bestyrelsen ind på Hotel Vejle Fjord for at erfaringsudveksle og udvikle EnviNa indenfor netværk og kurser.

Herudover var der et større temaindlæg med titlen: Kom ud over rampen – brænd igennem til møder og i dagligdagen. Omdrejningspunktet var gennemslagskraft, og hvordan man skaber den. Vi blev præsenteret for værktøjer til at opbygge vores LIVE kompetencer og evnen til at være til stede samt improvisere i rummet. På den måde kan vi blive i stand til at stå godt - gribe det der opstår - og brænde igennem – det være sig til møder, kurser og når vi møder borgeren. Dagen bestod af små oplæg efterfulgt af praktiske øvelser inden for kropssprog, sprog/retorik, rum og scenografi, indre stemmer og koreografi. Det var både spændende og lærerigt men til tider også lidt grænseoverskridende.

På anden dagen var der fokus på DK 2020 – Klimahandleplaner for hele Danmark – vejen mod netto-nul udledning i 2050. Indlægget startede med en indflyvning til klimahandleplaner for Danmark med fokus på kommunernes arbejde med handlingsorienterede klimaplaner.

I løbet af dagene var der også nyt fra bestyrelsen og faggruppekoordinatorerne, hvor der blandt andet var fokus på ny hjemmeside, kursusstrategi, erfaringer med afholdelse af webinarer, arbejdet i faggrupperne, kursusplanlægning og meget mere.

På EnviNas intranet kan du under faggruppen faggruppeseminar både se indlæg fra dagen samt et referat.
Link: https://envina.dk/intranet/grupper/faggruppeseminar/faggruppeseminar-2021

(HUSK for at tilgå linket, skal du være logget ind og være medlem af faggruppen Faggruppeseminar).

 

Tilmelding