EnviNa sætter kursusprisen ned.

Ja, du læste rigtig! Det går nemlig rigtig godt i EnviNa og det skal komme medlemmerne til gode. Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte prisen på foreningens kurser ned.
 
På trods af nedgang i fysiske kurser pga. COVID-19, så har vi – takket være alle vores aktive medlemmer – i gennemsnit over de sidste fire år haft omkring 1.200 kursister hvert år på vores kurser, udtaler foreningens formand Betina Stadager Cramer.
 
I EnviNa er der lidt over 2.400 medlemmer og rigtig mange har taget ansvar og været omstillingsparate, så der nu både arrangeres webinarer og fysiske kurser af medlemmerne. Allerede i starten af november havde der næsten deltaget 1.400 kursister på foreningens udbudte webinarer og fysiske kurser i løbet af 2021.
 
Kursusindtægter er EnviNas levebrød, men eftersom EnviNa er en non-profit forening baseret på frivillighed, så må overskuddet heller ikke blive for stort. Det er vigtig at finde en balance, hvor EnviNa er økonomisk robust samtidig med at et overskud kommer medlemmerne til gode. Det er derfor, at der fremadrettet budgetteres med et overskud på 10-15% på kurser mod tidligere 15-20%, da det forventes at være nok til at dække foreningens omkostninger til f.eks. husleje, sekretariat, IT m.m.
 
Selvom der altid har været tale om billige kvalitetskurser i EnviNa, så håber vi, at den lavere pris vil være med til at få endnu flere på kursus, slutter Betina Stadager Cramer.  

 

Tilmelding