EnviNa årsmøde for Jord og Grundvand

I starten af oktober afholdte vi vanen tro det årlige møde for jord og grundvand. Der var over 2 dage indlæg fra rådgiverbranchen omkring store forureningsoprensninger, og pesticid problematikken blev sat i perspektiv af GEUS ift. vandplanerne, og af Odense kommune ift. de udfordringer der fortsat er med potentiel forurening fra aktive gartnerier. Repræsentanter fra både regionerne og kommunerne var med til at fortælle om erfaringer fra den pt. største PFAS forurening i Danmark, ligesom Københavns Kommunes erfaringer med indeklimasikring i §8 sager blev diskuteret med stor interesse. Det mest fantastiske var dog at mærke den entusiasme og diskussionslyst de 120 mødedeltagere mødte ind med. Ideer til placering og emner til årsmøde 2022 er altid velkommen hos arrangørerne.

Tilmelding