Bestyrelsesmøde den 19. september 2018

EnviNa's bestyrelse afholder bestyrelsesmøde den 19. september 2018.

Hvis du har forslag til dagsordenen, så indsend venligst forslagene på mail@envina.dk senest den 31. august 2018.

Tilmelding