TM 39 - Spildevandsårsmøde

Afholdt den 28. & 29. september 2016 i Aarhus

 

    

Anne Laustsen
Aarhus Vand

 
    

Arne Backlund
BACKLUND

 
    

Eva Pirk
Kolding Kommune
 

 
    

Gitte Bormand Andersen
Aarhus Kommune
Ekskursion til Godsbanen, Aarhus Å og slusen ved Dokk1

 
    

Kristina Buus
DHI

 
    

Ole Helgren
Aarhus Kommune

 
    

Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Horsens

 
    

Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Horsens
Brev fra sikkerhedsstyrelsen. Spørgsmål

 
    

Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Horsens
Brev fra sikkerhedsstyrelsen. Færdigmelding 
 

 
    

Rene Killian
Killian Water
 

 
    

Thomas Larsen
Orbicon