Hent som PDF
Dato: 

18. januar 2018 kl. 9.00 - 15.30

Målgruppe: 

Planlæggere og miljømedarbejdere i kommuner, der udarbejder kommune- og lokalplaner, og gerne vil have et fælles udgangspunkt for at håndtering af vejstøj i den kommunale planlægning

Formål: 

Formålet er at give planlæggere og miljømedarbejder et fælles udgangspunkt for håndtering af vejstøj i forbindelse med lokalplanlægning, og et fælles billede af, hvilke muligheder der er for håndtering af vejstøj efter lokalplanen er vedtaget.

Vejdirektoratet kommer og fortæller om kortlægningen af trafikstøj fra statens veje, herunder prioritering af indsatsområder og indsatsmuligheder.

Miljøstyrelsen fortæller om baggrunden for de 5 årlige EU-støjkortlægninger og handlingsplander - samt den nationale kortlægning. Desuden gennemgås vejledningen om støj fra veje samt de støjindikatorer der blev indført i 2007.

Gate21 kommer og præsenterer deres projekt "Silent City" et tværkommunalt samarbejde med fokus på minimering af trafikstøj. Vallensbæk Kommune fortæller om "Silent City" projektets indflydelse på den kommunale sagsbehandling.

Derudover vil Delta præsentere den nyeste forskning om støjpåvirkningers sundhedsmæssige konsekvenser.

Der er ikke et kursus i udarbejdelse af likalplaner. På kurset vil planlovens § 15 ikke blive berørt, og der vil ikke være konkrete eksempler på bestemmelser og retningslinjer til brug for lokalplaner.

Sted: 

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Pris: 

Medlemmer kr. 1100,-. Ikke medlemmer 1600,-.

Deltager antal: 

Minimum 15 deltagere og maks. 40 deltagere. 

Kontaktpersoner: 

Katrine Højgaard, Fredericia Kommune - katrine.hojgaard@fredericia.dk                                                                            Mette Schjødt, Fredericia Kommune - mette.schjodt@fredericia.dk 

Tilmeldingsfrist: 

Senest den 13. december 2017. Tilmeldingen er bindende.

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag