Hent som PDF
Dato: 

5. december 2018 kl. 9.00-16.00

Målgruppe: 

Både for den nyansatte og den erfarne medarbejder

Formål: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. 

Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.

De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.

Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne. 

De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.

De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en særlig indsigt i det pågældende kursusemne.

Modul X fokuserer på tilsyn/håndhævelse og myndighedspassivitet.

Det afsluttende kursusmodul sætter fokus på de retlige rammer for kommunernes tilsyn med og håndhævelse af de mange regelsæt, som de forgangne 9 moduler har omhandlet.

Der startes med en introduktion til reglerne for tilsyn efter tilsynsbekendtgørelsen samt reglerne om brugerbetaling for tilsyn på miljøbeskyttelseslovens område.

Tvangsindgrebsloven vil ligeledes blive gennemgået efter en indføring i de retlige rammer for kommunens tilsynspligt, hvor der ikke er fastsat særlige regler herfor.

Endvidere vil de almindelige forvaltningsretlige regler af særlig betydning for tilsyns- og håndhævelsesområdet blive gennemgået. 

Kommunernes forskellige reaktionsmuligheder vil blive gennemgået, og en grundig indføring i valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse vil være en del af dette modul.

Kursusmodulet afsluttes med den seneste teori og retspraksis om myndighedspassivitet. I mange lovliggørelsessager kan det give anledning til tvivl, hvorvidt kommunen har fortabt sin mulighed for at håndhæve reglerne pga. passivitet. Der kan ikke opstilles en generel regel om hvor lang tid, at der skal gå, før passivitet indtræder – det er en konkret vurdering. De centrale elementer i den konkrete vurdering bliver gennemgået

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.950,-. Ikke medlemmer kr. 2.450,-

Deltager antal: 

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Kontaktpersoner: 

Lone Mølgaard, EnviNa - mail@envina.dk

Tilmeldingsfrist: 

Senest den 23. oktober 2018

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag