Hent som PDF
Dato: 

27. september 2018 kl. 9.00-16.00

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. 

Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.

De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.

Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne. 

De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.

De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en særlig indsigt i det pågældende kursusemne.

På Modul VII er det miljøvurdering, der er i fokus. 

Kurset giver en grundlæggende indføring i regelsættet om miljøvurdering af både planer og programmer (SMV) og konkrete projekter (VVM).

De to regelsæt, der i 2017 blev samlet i en lov, er på mange punkter meget ens, men der samtidig væsentlige forskelle, som det er vigtigt at være opmærksom på. SMV- og VVM-reglerne vil derfor blive gennemgået hver for sig, men med løbende fokus på både forskellene og samspillet mellem de to regelsæt.

Derudover vil vi også fokusere på de nye problemstillinger, som den samlede miljøvurderings- og VVM-lov har givet anledning til, og der vil være rig mulighed for at inddrage deltagernes egne erfaring med det nye regelsæt siden lovens ikrafttræden i maj 2017. 

På kurset vil vi desuden løbende inddrage eksempler fra doms- og administrativ praksis på området, og hvor det passer ind, vil der blive plads til at diskutere mere eller mindre komplicerede cases.  

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.950,-. Ikke medlemmer kr. 2.450,-

Deltager antal: 

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Kontaktpersoner: 

Lone Mølgaard, EnviNa - mail@envina.dk

Tilmeldingsfrist: 

Senest 15. august 2018. Tilmeldingen er bindende

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag