Hent som PDF
Dato: 

29. august 2018 kl. 9.00-16.00

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.

Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.

De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.

Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne. 

De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.

De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en særlig indsigt i det pågældende kursusemne.

Modul VI fokuserer på planlægning.

Planlovens grundlæggende principper for landsplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning vil blive gennemgået. 

Der vil bl.a. blive sat fokus på reglerne om planlægning for produktionserhverv og i kystnærhedszonen.

Efter introduktion til de særlige reglerne for detailhandlen sættes fokus på landzoneadministrationen, herunder undtagelserne fra kravet om landzonetilladelse, inden kurset afsluttes med principperne for lovliggørelse, herunder sondringen mellem fysisk og retlige lovliggørelse.

Kurset sikrer deltageren en grundlæggende indføring i planlovgivningen og betydningen heraf for anvendelsen af fast ejendom. 

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.950,-. Ikke medlemmer kr. 2.450,-

Deltager antal: 

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Kontaktpersoner: 

Lone Mølgaard, EnviNa - mail@envina.dk

Tilmeldingsfrist: 

Senest den 17. juli 2018. Tilmeldingen er bindende.

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag