Hent som PDF
Dato: 

28. februar 2018 kl. 9.00-16.00

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. 

Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.

De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.

Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne. 

De juridiske grundkurser består af 10 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- miljø- og planforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.

De gennemgående undervisere vil være partner Jacob Brandt og specialistadvokat Mark Christian Walters fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur-, miljø- og planområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området. På enkelte moduler vil underviserne dog være andre specialiserede advokater fra Bech-Bruun, der har en særlig indsigt i det pågældende kursusemne. 

Modul II fokuserer på miljøgodkendelse af virksomheder, regulering af forurenende virksomhed i øvrigt samt formulering af vilkår i miljøgodkendelser og afgørelse.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelses-bekendtgørelsen udgør kernen i reguleringen af forurenende virksomheder.

Kurset sikrer deltageren et overblik over reguleringen af miljøgodkendelser, herunder reglerne om godkendelsespligt, revurdering, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder mv. Reguleringen af virksomheder, som ikke er godkendelsespligtige, vil ligeledes blive gennemgået.

Et centralt element i den gældende regulering er de relativt nye regler om basistilstandsrapporter og bruddet med forureneren betaler-princippet, som udgør implementeringen af EU’s direktiv om industrielle emissioner. Derudover vil betydningen af BAT- og BREF-dokumenter blive inddraget. 

Eftermiddagen vil blive rundet af med en workshop, hvor vi i samarbejde mellem teknisk og juridisk ekspertise vil inddrage kursisternes erfaring med på at demonstrere, hvordan klare og præcise vilkår i miljøgodkendelser og afgørelser formuleres. 

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.950,-. Ikke medlemmer kr. 2.450,-

Deltager antal: 

Minimum 18 deltagere og maks. 35 deltagere

Kontaktpersoner: 

Lone Mølgaard, EnviNa - mail@envina.dk

Tilmeldingsfrist: 

Senest 15. januar 2018. Tilmeldingen er bindende

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag